Rekonštrukcia verejného osvetlenia, na ktorú získalo mesto Piešťany grant ešte v roku 2012 by mala byť ukončená do konca marca. Obnova a modernizácia povedie  k úspore elektrickej energie a štandardizovaniu osvetlenia na súčasné európske normy.  

 IMG_4966_resize

Práce začala dodávateľská firma v októbri minulého roku a postupne rekonštruovali osvetlenie na uliciach Andreja Hlinku, Železničná, Staničná, Kalinčiakova, Royova, Kukučínova, Poštová a Winterova. Spolu vymenia 108 kusov svetelných bodov a osadia tri nové pouličné lampy.

 unnamed1

 Na projekt získali Piešťany 249 793eur. Na základe elektronickej aukcie sa podarilo náklady znížiť na sumu 147 010eur. Spoluúčasť mesta predstavuje päť percent teda 7350,50eur. Dodávateľovi sa podarí stihnúť predpísanú lehotu 36 mesiacov na ukončenie všetkých prác, ktorá je jednou z podmienok grantu. Podľa stanoviska kancelárie primátora nebudú občania až do skončenia prác nijako obmedzovaní.

 unnamed

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972