Do predchádzajúcej súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca, mesto preto verejné obstarávanie koncom októbra zrušilo. Teraz je vyhlásené ďalšie.

S firmou, ktorá ponúkne najnižšiu cenu, by mala piešťanská radnica uzavrieť zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a pre vydanie stavebného povolenia na Plaveckú halu Piešťany. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 120-tisíc eur.

Projekt bude vychádzať zo štúdie, ktorej autorom je český architekt Jaroslav Ševčík zo spoločnosti Centroprojekt. Túto štúdiu minulý rok odovzdalo samospráve bezplatne občianske združenie Bazén Piešťany, ktoré prevádzkuje bazén v bývalom hoteli Sĺňava. Mesto každoročne na jeho fungovanie prispieva.

Podľa Pavla Škodného, zástupcu občianskeho združenia, ide o návrh riešenia krytej plavárne, ktorej parametre vyhovujú všetkým športovým klubom. Bazén má byť 25 dlhý, osemdráhový, s hĺbkou 1,8 metra. Pri ňom plánujú postaviť aj menší výukový bazén.

Predchádzajúce verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie radnica zrušila. Prihlásil sa totiž iba jeden záujemca. Tentoraz je čas na predkladanie ponúk do 9. februára.

Text: Martin Palkovič Vizualizácia: Cetroprojekt

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972