Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

22. marca 2012 Off Od

Suché počasie a nebezpečný zvyk vypaľovania trávy sú príčinou zvýšenej ostražitosti hasičov. Až do odvolania vyhlásili aj na území okresu Piešťany zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

[singlepic id=24303 w=320 h=240 float=left]V tomto čase je zakázané zakladať oheň v priestore, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, používať otvorený oheň, odhadzovať tlejúce predmety a najmä vypaľovať porasty krov, tráv a stromov.

Podľa Ivana Peťka, krajského hovorcu hasičov, sa Slovensko v jarnom období mení na spálenisko pravidelne už desiatky rokov: „Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov v prírode sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a bohužiaľ, tohto roku aj na cenné kultúrne pamiatky, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a životy občanov.“

V uplynulom roku 2011 registrovalo KR HaZZ v Trnave v Trnavskom kraji celkom 179 prípadov požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie tráv a suchých porastov. Od začiatku roku 2012 za prvé dva mesiace, január a február, to bolo 24 prípadov vypaľovania tráv a suchých porastov. „Rapídny nárast vypaľovania suchých tráv a porastov nastal v mesiaci marec,“ informoval Ivan Peťko.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje fyzickej osobe vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru fyzickej osobe za túto činnosť uložiť pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave preto dôrazne upozorňuje občanov na zákaz takýchto činností ustanovený v zákone o ochrane pred požiarmi.

(mp)