Mestské zastupiteľstvo riešilo na svojom zasadnutí vo štvrtok 10. novembra používanie pyrotechnických výrobkov v katastrálnom území mesta Piešťany a v mestskej časti Kocurice. Poslanci po prerokovaní Všeobecné záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely schválili, ale obmedzili niektoré z výnimiek. Petardy a ohňostroje budú povolené počas Silvestrovskej noci 31. decembra a na Nový rok 1. januára v čase od 22:00 do 1:00. Z výnimiek po schválení uznesenia číslo 204/16 vypadol odstavec o použití pyrotechniky pri svadbách v mieste konania sobášneho obradu i svadobnej hostiny. Použitie kategórie pyrotechniky F1 zostáva bez obmedzení a najmä deti budú mať radosť z takzvaných motýľov, prskaviek, bzučiakov, fontánok i praskajúcich cibuliek.

silvester 2013 25

Mestská polícia riešila v súvislosti s doteraz platným Všeobecne záväzným nariadením o používaní zábavnej pyrotechniky dohromady 126 priestupkov, pričom bolo uložených 59 blokových pokút a 22 priestupkov bolo postúpených na správne konanie. Ako sa ďalej píše v dôvodovej správe v roku 2015 a 2016 bolo hlavne v zimnom období podaných viacero slovných podnetov na Mestskom úrade, ktoré sa  týkali používania nebezpečnej a hlučnej zábavnej pyrotechniky. Radnica nemala v kompetencii riešiť ich ako priestupok, nakoľko nebolo schválené nariadenie, ktoré by jasne vymedzovalo podmienky používania zábavnej pyrotechniky.

Pyrotechnické výrobky kategórií F2, F3, P1, T1 bude možne používať v Piešťanoch a Kocuriciach dňa 31. decembra v čase od 22:00 hodiny do 01:00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa. S ohňostrojmi budú môcť počítať aj organizátori podujatí, ktoré budú organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Piešťany, v ktorýkoľvek deň počas roka. Zábavnú pyrotechniku si obyvatelia a návštevníci užijú aj v rámci povolených ohňostrojových prác, na ktoré bude udelený písomný súhlas mestom.

ohnostroj

Zákon rozdeľuje pyrotechniku na viaceré kategórie podľa miery nebezpečenstva a vekovej či odbornej spôsobilosti nutnej k ich používaniu. Schválené VZN nebude riešiť používanie kategórii T2 a P2, ktoré môžu používať len odborne spôsobilé osoby a jedná sa o 2. kategórie T2 je pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku či vo vonkajších priestoroch.

IMG_8592_resize

Pre lepšiu predstavu si pozrite kompletnú kategorizáciu pyrotechniky:
a) zábavná pyrotechnika
1. kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
2. kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
3. kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
4. kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

b) scénická pyrotechnika
1. kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,
2. kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby,

c) iné pyrotechnické výrobky
1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972