Komunitné okno, pietne miesto, revitalizácia záhrady – tieto a ďalšie projekty sa môžu stať realitou v Piešťanoch a okolí vďaka Participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Vyberte nápady, ktoré sa vám páčia.

Medzi 2. a 15. novembrom 2020 prebieha hlasovanie o podpore projektov z participatívneho rozpočtu trnavskej župy. V rámci jeho druhého ročníka si ľudia môžu vybrať minimálne tri spomedzi 105 projektov. Ich kompletný zoznam je spolu s online hlasovacím formulárom zverejnený na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Online hlasovania sa môžu jedenkrát zúčastniť všetci obyvatelia trnavskej župy vo veku 15 a viac rokov.

„Nadväzujeme na úspešný premiérový ročník participatívneho rozpočtu, ktorý sme ako prvá župa plnohodnotne zrealizovali. Vťahujeme tak obyvateľov do diania a rozhodovania v našej župe. Aj tým napĺňame koncept otvoreného vládnutia a najmä motto Spolu tvoríme kraj,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Do druhého ročníka Participatívneho rozpočtu trnavskej župy bolo prihlásených celkom 154 projektov, z ktorých podmienky a charakter participatívnosti splnilo 105. Online hlasovanie verejnosti o ich podpore má 50-percentnú váhu pri rozhodovaní. Druhú polovicu tvorí hlasovanie členov deliberatívnych fór v rámci verejného zvažovania projektov, ktoré už prebehlo.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenený v prebiehajúcom ročníku participatívneho rozpočtu je  250-tisíc eur. Maximálna podpora jedného projektu je 5-tis. eur, pričom realizácia projektov je naplánovaná na rok 2021.

V prvom ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy bolo v roku 2019 doručených viac ako 100 projektov, pričom realizovaných bolo viac ako 60 z nich. Do online hlasovania o rozdelení 250-tisíc eur sa zapojilo viac ako 17-tisíc hlasujúcich vyše 55-tisíc hlasmi.

V piešťanskom regióne sa o podporu z Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja uchádzajú tieto projekty: Cvičíme v každom veku, Dokončenie pietneho a oddychového miesta, Deň rodiny 2020, Revitalizácie záhrady Elektrárne Piešťany, Úsmev na hory, Obnova domčeka na detskom ihrisku, Zabavme sa v Kursalone, Podlaha pod Vres, Priestor 21, 2. ročník dramatického festivalu „Zahrajme to tvorivo“, Komunitné okno (portál), Voda nad zlato 2020, História a súčasnosť Vrbového na fotografiách. 

Text: Tlačová správa TTSK

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972