Piešťanskí ornitológovia a ochranári prírody sledujú od mája tohto roku vďaka monitorovacej kamere život na Vtáčom ostrove na Sĺňave aj na diaľku. Osadená bola z ich iniciatívy a v spolupráci so štátnou ochranou prírody. S jej realizáciou pomohli piešťanské firmy. Pokračovaním monitoringu je projekt Spoznaj nepoznané. V rámci neho je zabezpečený online stream z kamery na ostrove, a tak môžu Piešťanci i všetci, ktorých zaujíma príroda, naživo vidieť pestrý život kráľovstva vtákov.

Vodná nádrž Sĺňava bola vybudovaná v roku 1959. V rámci nej boli postupne vytvorené plochy Výsadba a ostrov Čajka, ktorému sa tiež hovorí Vtáčí ostrov. Dnes sú obe významnými chránenými vtáčími územiami, kde bolo sledovaných až 245 druhov vtákov. „Na ostrove sme zaznamenali hniezdenie dvadsiatich druhov vtákov. Najpočetnejšie zastúpenie majú čajky, ktorých tu hniezdi päť druhov. Vtáčí ostrov je tiež hniezdiskom vzácneho rybára riečneho a v posledných rokoch sa tu udomácnil i u nás vzácny druh volavky – chavkoš nočný,“ približuje osadenstvo ostrova ornitológ Erich Kubica, ktorý začiatkom mája za svoje celoživotné aktivity pri sledovaní a ochrane prírody, získal cenu Osobnosť mesta Piešťany v environmentálnej oblasti za rok 2016.

V posledných rokoch sa prostredníctvom manažmentu ostrova a jeho udržiavaniu podarilo ochranárom a ornitolóm zdvojnásobiť počet hniezdiacich ohrozených rybárov riečnych. Tento rok zaznamenali aj ďalši úspech v podobe okrúžkovania vzácneho trsteniarika tamariškového.

Živý prenos z Vtáčieho ostrova je možné sledovať na našej stránke http://www.pnky.sk/spoznaj-nepoznane, kde získate aj množstvo zaujímavých informácií o živote na Vtáčom ostrove. Online stream beží denne približne od 7:30 h do 20:00 h. V rámci neho sa cyklicky zobrazujú pohľady na hniezda chavkoša nočného, kolóniu čajok bielohlavých, život a hniezda čajok smejivých i rybára riečneho.

Na stránke tiež získate viac informácií o sledovaných druhoch a vzácnej lokalite Sĺňavy. Súčasťou projektu Spoznaj nepoznané budú tiež verejné prezentácie a diskusie, tak aby si domáci uvedomili, akú hodnotu a význam má piešťanská príroda a taktiež edukácia mládeže. Projekt bude tiež slúžiť na propagáciu v rámci cestovného ruchu, preto je jeho partnerom i oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Návštevníci môžu teraz Vtáčí ostrov sledovať online a Výsadbu naživo priamo z Kolookruhu, bez toho, aby do nej vstupovali a všetko zaujímavé majú ako na dlani.

Projekt rôznymi formami podporili a jeho partnermi sú:

Elemont s.r.o., Petrocomp s.r.o., Soltec s.r.o., iFocus s.r.o., Pnky.sk, Rezort Piešťany, CHKO Malé Karpaty, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Sĺňava

TS

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972