Portál Odkaz pre starostu, pomocou ktorého môžu obyvatelia nahlásiť na mesto svoje námety, obsahoval v decembri viac ako stovku neriešených podnetov. Po interpelácii poslanca Jozefa Malíka na poslednom mestskom zastupiteľstve, na úrade zistili, že išlo aj o technický problém.

odkaz

„V odpovedi na moju interpeláciu mi prednostka Mestského úradu napísala, že pri preverovaní neriešených podnetov zistili, že niektoré sa dostali inam, než mali. Pri ďalších zasa namiesto do odpovede samosprávy, išli odpovede do diskusného fóra a preto zostali nahlášky označené ako nevyriešené, “ uviedol J. Malík.  Podľa prednostky išlo aj o technický problém, preto požiadali administrátora aby mali úradníci možnosť  priamo označiť podnet  po odpovedi ako „vyriešený“.   Zo 112 nevyriešených podnetov tak zostalo iba 78, k dnešnému dňu je vyriešených 247 podnetov, 74 nevyriešených, štyri desiatky sú v riešení a šesť podnetov je nerozhodnutých.  „Momentálne zodpovední zamestnanci pracujú na riešení podnetov a na tom, aby sa počet podnetov v sekcii Nevyriešený priblížil k nule,“ uviedla Dáša Reháková. Najnovšie podnety upozorňujú napríklad na rozbité sklo na Kolonádovom moste, či vysoký obrubník na priechode pre chodcov po rekonštrukcii cesty Jozefská/Dlhá.

Odkaz pre starostu nájdete na lište vľavo na stránke www.piestany.sk. Svoj podnet – či už ide o neporiadok vo vašom okolí, rozbité cesty alebo chodníky, chýbajúce dopravné značky a podobne, vložíte po kliknutí na nápis nahlásiť podnet. Stačí vyplniť stručný formulár, opísať problém, na mape označiť miesto, kde sa nachádza a nahrať fotku. Užívatelia môžu nahlasovať problémy aj cez aplikáciu pre iPhone alebo Android. Ich používanie je jednoduché a intuitívne, ak je to potrebné aj anonymné.  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Mesto Piešťany spustili túto službu 1. mája 2013.

 (red)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972