Slováci,  ktorí dlhodobo žijú v zahraničí alebo tam budú 5. marca, no chcú sa zúčastniť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a ovplyvniť  tak ich výsledok svojimi hlasmi, môžu požiadať o voľby poštou. Informovali sme o tom čitateľov už v článku: Vo voľbách sa bude už len krúžkovať, Slováci v zahraničí môžu voliť poštou. Ministerstvo vnútra však v uplynulých dňoch upozornilo na rozdiel v tom, kam treba žiadosť adresovať. Voliči zo zahraničia, ktorým zostáva trvalý pobyt v Piešťanoch, ju majú poslať na mestský úrad. Ostatní zahraniční Slováci podávajú žiadosť na ministerstvo vnútra.  

mestský úrad 2_resize„Blíži sa koniec lehoty na požiadanie o voľbu poštou.  Zo zaslaných žiadostí je zrejmé, že voličom nie je celkom jasné, kam majú adresovať svoju žiadosť,“ uvádza sa v tlačovej správe ministerstva vnútra, ktorá zároveň upresňuje: „Ak má volič trvalý pobyt na Slovensku, ale napríklad dlhodobo pracuje v zahraničí, lenže na území Slovenska, buď vlastní nehnuteľnosť, kde má uvedené trvalé bydlisko, alebo má trvalé bydlisko uvedené napr. u rodičov alebo na nejakej adrese v Slovenskej republike, je potrebné žiadosť adresovať obci tohto trvalého bydliska. V tejto obci je zapísaný do zoznamu voličov a v prípade, že príde na Slovensko, môže voliť aj osobne  vo svojom okrsku.“

Ministerstvo vnútra tak plní úlohu osobitného okrsku iba pre voličov, ktorí nemajú na Slovensku žiadny trvalý pobyt, teda v minulosti, keď sa zo Slovenska odsťahovali, sa z trvalého pobytu odhlásili. Títo voliči nie sú zapísaní v žiadnom zozname voličov a budú zapísaní v osobitnom zozname voličov, ktorý sa vyhotovuje na ministerstve vnútra.

volbyNRSR„V prípade, že volič zašle svoju žiadosť na nesprávnu adresu, vo väčšine prípadov na Ministerstvo vnútra SR, vystavuje sa riziku, že nebude môcť voliť. Odporúčame voličom, aby najmä teraz, keď sa blíži koniec lehoty, to je 15.01.2016 (piatok), venovali pozornosť tomu, kam svoju žiadosť pošlú. Ministerstvo vnútra odpisuje voličom, ktorí poslali svoju žiadosť nesprávne, kam majú svoju žiadosť presmerovať a v prípade, že je to možné, žiadosť aj pošle obci, ale s blížiacim sa koncom lehoty sa to už nemusí podariť,“ upozorňujú zástupcovia rezortu.

Tlačivo Žiadosť o voľby poštou je k dispozícii na stiahnutie  na piešťanskej mestskej stránke tu. Vyplnenú žiadosť môžu záujemcovia poslať elektronicky, najneskôr však v piatok 15. januára. Po jej vybavení dostanú na adresu, uvedenú v tlačive, hlasovacie lístky na voľbu poštou. Kam a kedy ich treba poslať vyplenené, viac informácií a kontakty na pracovníkov radnice, ktorí túto agendu vybavujú v Piešťanoch, nájdete tu.

-red-, Zdroj: TS MVSR, www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972