Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, nachádzajúce sa pri letisku je momentálne zatvorené z dôvodu digitalizácie zbierok. Tá potrvá až do 30. septembra a expozícia nebude do tohto termínu prístupná, i keď na základe individuálneho dohovoru je možný vstup skupín. Projekt zdigitalizovania prebieha v celom Trnavskom samosprávnom kraji s cieľom zachytiť viac ako desaťtisíc 2D a 3D múzejných predmetov do elektronickej podoby.

IMG_0096_resize

Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 a o dva roky neskôr bola sprístupnená stála expozícia s názvom “Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Vo svojom fonde má 7 636 predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach a viac ako 400 trojrozmerných kusov prezentujúcich výstroj, výzbroj a vojenskú techniku. K videniu sú v areáli rôzne bojové vozidlá, tanky, obrnené transportéry a tiež letecká technika. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty.

IMG_0048_resizeDo projektu digitalizácie sa zapojili všetky múzeá v pôsobnosti kraja – Západoslovenské múzeum v Trnave, Záhorské múzeum v Skalici, Balneologické múzeum v Piešťanoch, Vlastivedné múzeum v Galante, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede a dve galérie – Galéria Jána Koniarka v Trnave a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972