Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku v týchto dňoch dostávajú nové traktory, celkovo ide o 32 kusov, ktoré budú využívať na pravidelné kosenie. Slúžiť im budú na rôznych úsekoch 32 tisíc kilometrov vodných tokov a 2800 kilometroch ochranných hrádzí. Dohromady desať kusov novej techniky bude mať v správe aj Odštepný závod Piešťany.

„Sme veľmi radi, že sme dostali novú techniku, pomocou ktorej budeme schopní zabezpečiť naše úlohy. Na ilustráciu, iba na závode Gabčíkovo máme v starostlivosti 50 km ochranných hrádzí, čo je približne 1.000 ha plochy na kosenie,“ vysvetlil Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP.

Slovenský vodohospodársky podnik spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 kilometrov, 287 vodných nádrží, 2 811 kilometrov ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 kilometra, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 kilometrov štvorcových.

-TS Slovenský vodohospodársky podnik- krátené-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972