Vzhľadom na prevládajúce nízke teploty došlo k zamŕzaniu vodných tokov v pôsobnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku – Odštepný závod Piešťany. Na viacerých miestach nastalo nakopenie ľadov, kvôli čomu začali vodohopodári vodu na sútoku riek Orava a Váh pri obci Kraľovany otepľovať vypúšťaním väčších objemov vody z nádrží Oravská priehrada a Liptovská Mara. Mrazivé počasie by malo pretrvať do dnešného dopoludnia, teploty by mali následne vystúpať na 2 stupne Celzia. Kolísanie teploty, ako aj zvyšovanie hladiny vody môže spôsobiť praskanie ľadu a zrejme zníži jeho stabilitu. Preto radšej dobre zvážte či sa rozhodnete riskovať život na hladine zamrznutej Sĺňavy, ak si predsa nemôžete pomôcť, určite sa držte blízko brehu.

IMG_20170109_153700

Vypúšťaním vody z vodných nádrží Oravská priehrada a Liptovská Mara v objeme 35 metrov kubických za sekundu otepľuje Slovenský vodohospodársky podnik vodu na sútoku riek Orava a Váh pri obci Kraľovany. Týmto preventívnym opatrením je spomaľovaná tvorba ľadov na spomínanom úseku. Merná stanica vodného toku Váhu v Hlohovci zaznamenala od včerajšieho poludnia nárast hladiny o 25 centimetrov, pričom teplota vody sa tu pohybuje okolo 0 stupňov Celzia. Vzostup teploty a nárast hladiny Váhu pod ľadom bude ovplyvňovať jeho kvalitu. Nezabúdajte na opatrnosť, vyvarujte sa zbytočnému riskovaniu a vzďaľovaniu od brehu, preborenie pod ľad by s veľkou pravdepodobnosťou malo smrteľné následky.

„Zvyšovaním teploty ovzdušia očakávame lámenie a kúskovanie ľadov. Sprievodným javom sú spravidla aj plávajúce kryhy. Pri prudkom oteplení možno očakávať zvýšený prítok do vodných tokov. Tam, kde máme vybudované nádrže, budeme schopní vodu zachytiť,“ uviedol v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku hovorca Pavel Machava.

IMG_4502Ľad na vodných plochách je zradný, pretože jeho hrúbka je ťažko odhadnuteľná. Na miestach, kde voda priteká a odteká býva ľad tenší. Ak sa predsa rozhodnete ísť korčuľovať na prírodný ľad, určite nechoďte sami. V prípade, že túto radu podceníte a prepadnete sa pod ľad, kričte hlasno o pomoc. Záchranca by mal v prvom rade myslieť na svoju bezpečnosť – mal by rozložiť svoju hmotnosť na čo najväčšiu plochu, najlepšie je ľahnúť si na brucho.

Hasiči odporúčajú postihnutému zbaviť sa oblečenia, ktoré ho po nasiaknutí vodou ťahá smerom ku dnu. Čím viac sa snaží dostať na ľad, tým viac sa vyčerpáva. Osobu sa preto snažíme držať nad hladinou pomocou lana, konára, hokejky, prípadne oblečenia a topiaceho sa pokúšame vytiahnuť z otvoru von, pretože mu rýchlo hrozí podchladenie. Dôležité je samozrejme kontaktovať záchranárov na čísle 158, prípadne pomocou tiesňovej linky 112.

IMG_4589Vyšná Boca
Na toku Bocianka, v intraviláne obce došlo v dôsledku nakopenia ľadov ku vyliatiu toku. Pracovníci SVP, š.p. pomocou kráčajúceho rýpadla uvoľňovali tok, aby voda mohla odtekať. Na úseku približne 150 metrov zasahovalo kráčajúce rýpadlo a vozidlo UDS, pracovníci situáciu monitorujú a v prípade potreby budú v prácach pokračovať i v nasledujúcich dňoch.

Ľupča
Na toku Ľubčianka, v intraviláne obce, v dôsledku nakopenia ľadov hrozilo vyliatie toku, situáciu riešil Slovenský vodohospodársky podnik pomocou kráčajúceho rýpadla.

Bystrička (pri Martine)
Starostka obce Bystrička vyhlásila dňa 8. januára o 16,30 hod. 2 stupeň povodňovej aktivity (PA) pre vodný tok Bystrička a Valaský potok. Následkom tvorby ľadov na týchto tokoch prichádzalo na viacerých priepustoch a mostíkoch v intraviláne obce k upchávaniu prietočných profilov. Povodňové zabezpečovacie práce prevádzala obec vo vlastnej réžii v súčinnosti s príslušníkmi HaZZ.

Liptovské Revúce
Na vodnom toku Revúca došlo ku nakopeniu ľadov, ktoré sťažujú plynulé odtekanie vody.

Čierny Váh
V katastri obce bola daná výstraha na 3 stupeň. Pracovníci  SVP po preverí situácie zistili, že výška vodnej hladiny nezodpovedá 3 stupňu povodňovej aktivity.

Kláštor pod Znievom
Vplyvom pretrvávajúcich silných mrazov došlo dňa 8. januára na vodnom toku Znievsky potok v katastrálnom území obce Kláštor pod Znievom k tvorbe ľadu v mieste prechodu otvoreného profilu do krytého, následkom čoho nastalo upchatie tohto krytého profilu. Voda z vodného toku sa vyliala na miestnu komunikáciu v dĺžke približne 50 metrov. Starostka obce Kláštor pod Znievom vyhlásila 2 stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Znievsky potok dňa 8. januára o 09.00 hod. Obec Kláštor pod Znievom začala prevádzať záchranné a zabezpečovacie práce na vodnom toku vo vlastnej réžii v súčinnosti s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru. Vtok do krytého profilu bol vďaka nim uvoľnený.

-lt/Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972