Na základe bezpečnostných opatrení nemá verejnosť v pracovnom čase k vodnému dielu na Sĺňave prístup. Cyklisti, korčuliari aj chodci na Kolokruhu prejdú počas júlových dní cez hať až po 17.00 h. Víkendové otváracie hodiny zostávajú nezmenené. Pre lepšiu informovanosť chystá OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany tabule, kde budú aktuálne informácie o situácii na hati.

kolokruh

REKLAMA

heaven rest

„V predchádzajúcich dňoch sme začali s opravou tesnenia ďalšieho haťového poľa na hati Drahovce. Tieto rekonštrukčné práce vykonávame v letných mesiacoch už tretí rok. Vzhľadom k dodržaniu bezpečnostných opatrení, musí byť hať v pracovnom čase zatvorená. Počas júla to bude zväčša do 17:00 h,“ informoval Milan Koščál, riaditeľ Správy povodia Stredného Váhu. Priebeh opráv tesnenia haťového poľa závisí od viacerých faktorov, vodné dielo preto môže byť v niektorých termínoch uzavreté aj celodenne. Nepredpokladá však výraznejšie obmedzenia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Ďalej pripomenul, že hať nie je oficiálnou cyklotrasou a jej využívanie na rekreačné účely nemôže mať prednosť pred jej hlavnou funkciou – reguláciou vody a výrobou energie.

O tom, či je hať priechodná alebo nie, budú vodohospodári informovať vopred. Návštevníci Kolokruhu sa to dozvedia tiež v prevádzkach Dino a Saint Tropez Bar, kde bude táto informácia na špeciálnych tabuliach, ktoré práve chystajú členovia občianskeho združenia Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany v spolupráci s firmou Rink. „Osadené by mali byť začiatkom nadchádzajúceho týždňa“, informoval Tomáš Hudcovič z OZ.

Počas júla bude teda hať v pracovných dňoch priechodná od 17:00 h do 20.00 h, v auguste od 15:00 h do 20:00 h, cez víkendy a sviatky od 9.00 h do 20.00 h. V prípade zmeny budú informácie na spomínaných tabuliach i na našom portáli.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972