Vplyvom zvýšených zrážok došlo na území Slovenska ku zvýšeniu hladín vodných tokov a na niektorých miestach boli vyhlásené zvýšené stupne povodňovej aktivity. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, pomocou ťažkej techniky rozrušujú ľady a sprietočňujú tak vodné toky. Vodné nádrže na Váhu dokázali v priebehu uplynulých dní zachytiť obrovské množstvá vody, Oravská priehrada zvládla nápor až 8 miliónov metrov kubických vody.

Odštepný závod Piešťany

Situáciu na vodných tokoch ovplyvnila intenzívna zrážková činnosť. Pôda je premrznutá, preto je jej schopnosť vsakovať vodu obmedzená. Situáciu komplikuje aj fakt, že počas noci boli zaznamenané plusové teploty. Opäť sa preukázala skutočnosť, že vodné nádrže dokážu v krátkom čase akumulovať obrovské prítoky vody. V pondelok do Oravskej priehrady pritekalo 5 metrov kubických vody za sekundu, vo štvrtok už bol objem pritekajúcej vody na úrovni 172 metrov kubických. Rovnako sa zvýšil i prítok vody do vodnej nádrže Hričov kam v stredu pritekalo až 155 metrov kubických za sekundu. Vodné nádrže vodu bezpečne zachytili, v súlade s manipulačným poriadkom ju budú vodohospodári postupne vypúšťať.mms_img1891210342

Dramatická situácia na východe Slovenska

Vplyvom zvýšených zrážok došlo ku rýchlemu vzostupu vodného toku Roňava. V obci Michaľany bol vo štvrtok 23. februára ráno ku 06.00 vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity (PA). V intraviláne obce pracovníci SVP pomocou ťažkej techniky rozrušovali ľadové bariéry a sprietočňovali vodný tok. Výška hladiny toku Roňava počas dňa dosiahla výšku 294 centimetrov. Prudký vzostup nastal dnes v noci, kedy o 01.00 hod. bola výška hladiny 68 centimetrov. Ľadové bariéry pracovníci SVP rozrušovali aj v obciach Slivník a Kalša.

V obci Streženice vyhlásil starosta obce II. stupeň povodňovej aktivity v utorok 22. februára na Keblianskom a Štepnickom potoku. Starosta obce Oravská Jasenica bol v stredu o 1.00  nútený vyhlásiť III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Biela Orava. Na sútoku vodných tokov Veselovianka a Biela Orava došlo k nahromadeniu ľadových krýh a následnému vyliatiu vodného toku Biela Orava. V skorých ranných hodinách bol prietočný profil uvoľnený a situácia sa stabilizovala.

-TS Slovenský vodohospodársky podnik-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972