TAVOS podobne ako ďalšie vodárenské spoločnosti zaviedol pre rok 2017 novú tarifikáciu svojich služieb. Jednotková cena vodného a stočného síce klesla o niekoľko centov, pribudla však fixná platba za vodomer. K sume, ktorú domácnosti každý mesiac zaplatia budú musieť pripočítať zložku závislú od veľkosti potrubia. Za vodu si podľa novej tarifikácie priplatia najmä majitelia viacerých nehnuteľností s vodomermi, vlastníci vodomerov s väčším prietokom, zvýšenie poplatkov pre bežné domácnosti spadajúce do kategórie fixných poplatkov T1 bude zanedbateľné.

Vodné

Tarifikácia je rozdelená podľa priemeru potrubia v milimetroch do 6 skupín, najlacnejšia kategória T1 do 20 milimetrov zaplatí na novej fixnej zložke vodného a stočného 21,60 eur s DPH za rok, najvyššiu fixnú sumu zaplatia veľkoodberatelia v T6 s priemerom potrubia od 150 milimetrov, ktorí musia počítať s ročnými nákladmi 1603,20 eur s DPH.

stočné

„Vážený zákazník, dôvod, ktorý viedol nás ako aj ostatné vodárenské spoločnosti na Slovensku k zavedeniu dvojzložkovej ceny bol taký, že existuje významné množstvo zazmluvnených odberných miest, ktoré zákazníci využívajú len zriedkavo, alebo vôbec nevyužívajú pripojenie sa k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii vybudované vodárenskou spoločnosťou. Z hľadiska krytia nákladov na starostlivosť o takéto odberné miesta výnosmi, ktoré vznikajú zo spotrieb(produkcie) takýchto odberných miest sú neefektívne a stratové. V konečnom dôsledku väčšinu týchto strát znášajú naši zákazníci, ktorí majú pravidelné a zároveň aj väčšie odbery (produkcie) pitnej (odpadovej) vody a disciplinovane  za svoje faktúry za vodu platia. Preto, aby sa vyrovnala finančná záťaž a zmiernila vzájomná diskriminácia medzi našimi zákazníkmi, pristúpil TAVOS k zavedeniu dvojzložkovej ceny,“ uvádza Obchodno-ekonomický úsek Trnavskej vodárenskej spoločnosti v oznámení o dvojzložkovej cene.

Cena vodného za 1 meter kubický je 0,8154 eur a oproti tarifám platným od roku 2015 teda klesla o 0,0589 eur. Cena stočného je aktuálne 1,2272 eur za meter kubický, čo rovnako predstavuje pokles o 0,0638 eur.

Domácnosť, ktorá minie mesačne napríklad 10 metrov kubických zaplatí na vodnom 8,154 a za stočné 12,272 eur čo predstavuje dohromady 20,426 eur. Po pripočítaní fixných zložiek v kategórii T1, teda 8,40 eur a 13,20 eur, dohromady 21,6 eur za rok, zaplatia odberatelia vody mesačne o 1,8 eur viac, teda pri objeme 10 metrov kubických 22,226 eur s DPH. V minulom roku predstavoval poplatok za rovnaký objem vody 21,653 eur s DPH. Rozdiel teda predstavuje zanedbateľných 0,573 eur s DPH. Pri väčšej spotrebe vody sa cenový rozdiel bude samozrejme zmenšovať, napríklad pri spotrebovanom objeme 20 metrov kubických podľa novej tarifikácie odberateľ naopak ušetrí 0,654 eur.

Majitelia vodomeru v kategórii T2 však zaplatia na fixných platbách na vodnom a stočnom ročne 108 eur a mesačne 9 eur. Oproti minuloročnej cene 21,653 eur pri odbere 10 metrov kubických mesačne tak zaplatí v tejto kategórii 29,426 eur s DPH. Za rok si tak priplatí 93,276 eur s DPH.

-lt/Zdroj a grafika: Trnavská vodárenská spoločnosť/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972