Connect with us

Aktuality

Vodárenská spoločnosť Hlohovec bude mať novú konateľku – príde z Piešťan

Published

on

Vodárenskú spoločnosť Hlohovec čaká zmena na pozícii konateľa. Mestské zastupiteľstvo schválilo 5. decembra na základe výsledkov výberového konania vymenovanie  Beatrix Kopcovej, ktorá nahradí vo funkcii Moniku Budaiovú. 

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., sa uskutočnilo 4. decembra 2019. Zúčastnili sa ho dvaja prihlásení uchádzači, ktorí  spĺňali podmienky účasti. „Výberová komisia vyhodnotila Beatrix Kopcovú, ako úspešnú uchádzačku výberového konania, ktoré malo verejnú a neverejnú časť. Získala maximálny možný počet hlasov komisie,“ informovala Zuzana Hrinková Siebenstichová, referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu Mesta Hlohovec.

Podľa tlačovej správy Mesta Hlohovec vodárenská problematika B. Kopcovej nie je cudzia. Do Hlohovca prichádza z pozície vedúcej investičného oddelenia a dodávateľských opráv v spoločnosti TAVOS Piešťany, a.s., kde pôsobí od roku 2016. „Riadiace schopnosti nadobudla už aj ako vedúca oddelenia prírodných liečivých zdrojov a životného prostredia v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a.s. Vysokoškolský titul získala v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo na Slovenskej technickej univerzite. Je držiteľkou osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-I a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-I,“ priblížila Z. Hrinková Siebenstichová.

Advertisement
Hello GPT

Nová konateľka  začne pôsobiť v Hlohovci na základe dohody
s terajším zamestnávateľom. Najneskorší termín je 1. marec 2020. Dovtedy povedie VSHC doterajšia konateľka Monika Budaiová. Tá odchádza z funkcie z dôvodu prijatia inej pracovnej ponuky.

TS Mesto Hlohovec / -red-

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články