Vilu Löger v srdci Piešťan predal Trnavský samosprávny kraj v novembri 2015. Župan Mikuš vtedy informoval, že by sa mala premeniť na hotel. Noví majitelia pred rokom upresnili svoje plány s tým vila bude slúžiť ako ubytovacie zariadenie, avšak namiesto hotelových izieb, bude na prenájom ponúkať apartmánové byty. V týchto dňoch sa opäť v budove zintenzívnil pracovný ruch, keď robotníci vypratávajú vnútorné časti objektu. Majitelia plánujú novinky okolo svojej investície predstaviť v októbri.

Vilu kúpila spoločnosť Fenix Development, ktorá za ňu zaplatila 801-tisíc eur. Podľa minuloročných informácií investori plánujú rekonštrukciu v približne vo výške 2 miliónov eur.  V spodnej časti má pribudnúť kaviareň pre obyvateľov mesta a turistov, zahŕňať má i prechodnú pasáž. Predpokladalo sa, že zariadenie bude do prevádzky uvedené podľa postupu rekonštrukčných prác v priebehu rokov 2017 a 2018.

Už vlani robotníci vypratávali interiéry objektu. Teraz sa vrátili opäť a mohli ste ich vidieť ako plnia kontajnery napríklad starou izoláciou. Detaily o postupe projektu sľúbili majitelia zverejniť v októbri tohto roka.

Z peňazí za Vilu Löger, ale aj za pozemky pri Strednej záhradníckej škole, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja ostáva prednostne 50 % z výnosu predaja pre rozvoj infraštruktúry alebo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v katastrálnom území Piešťan resp. v okrese Piešťany. Financie tak tento rok tiekli do rekonštrukcií objektov Gymnázia Pierra de Coubertina a Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, ktoré dostávajú nové fasády.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972