Poslanci sa poslednýkrát pred prázdninami stretnú tento štvrtok 2. júla. Okrem iných bodov bude na programe aj pokus o získanie Vily Lőger do majetku mesta. Ak poslanci schvália predkladaný návrh, mesto ponúkne kraju jej výmenu za inú nehnuteľnosť. V hre sú mestské budovy, ktoré má zatiaľ župa v prenájme – Semafor alebo Vila Dr. Lisku.

Budova školského internátu a jedálne priemyslovky, ktorú v októbri minulého roka vyradili zo siete školských zariadení, patrí Trnavskému samosprávnemu kraju. Kraj ju začiatkom roka ponúkol do verejnej obchodnej súťaže ako prebytočný majetok, žiadny záujemca sa ale neozval. Nehnuteľnosť, ktorá má podľa znalcov cenu 795 tis. eur by chcelo využívať mesto. Keďže však v rozpočte na jej kúpu nemá peniaze, chce ponúknuť kraju jej výmenu za iné nehnuteľnosti – napríklad reštauráciu Semafor alebo Vilu Dr. Lisku, ktoré využívajú SOŠ-ka a múzeum. Tie organizačne spadajú pod samosprávny kraj, ktorý si v súčasnosti tieto budovy od mesta prenajíma.

 

Podľa návrhu, ktorý bude predložený poslancom, by mesto mohlo napríklad do Vily  Lőger presunúť časť expozície múzea, alebo v nej zriadiť reprezentačné priestory radnice: „Informačné centrum, múzeum – expozície z vily Liska resp. z archívu Balneologického múzea, výstavy resp. predajné výstavy, kaviareň. Alternatívou by mohlo byť reprezentačné miesto mesta – sídlo primátora a mestského zastupiteľstva, sobášna sieň,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Mestská rada prijala uznesenie, ktorým odporúča vypracovanie znaleckých posudkov na budovu Reštaurácia Semafor s pozemkom a budovu Vila Dr. Lisku s pozemkom. Ak by kraj výmenu podporil, vzhľadom na rôzne ceny nehnuteľností bude potrebné aj finančné vysporiadanie.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972