Mesto má o Vilu Löger evidentný záujem, ale jej využitie, rovnako ako výška potrebnej investície je zatiaľ otázna. Na mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 2. júla sa preberal stav nehnuteľnosti, dispozičné riešenie priestorov, ale aj možnosti, na čo by priestory mohli slúžiť. Do úvahy pripadá využitie pre účely turistickému ruchu, informačného centra, muzeálnej expozície, prípadne by mohlo slúžiť pre reprezentačné účely mesta, ako sobášna sieň či pre usporiadanie konferencií. Pre sociálne účely denného stacionáru, rovnako ako pre múzeum športu bol objekt posúdený ako nevhodný.

IMG_4304_resize IMG_4302_resize

Mesto by chcelo Vilu Löger získať od Trnavského samosprávneho kraja výmenou za budovu Reštaurácie Semafor, respektíve Vily Dr. Lisku s tým, že by doplatilo rozdiel v cene. Tieto budovy sú momentálne vo vlastníctve Piešťan a kraj si ich ako zriaďovateľ Strednej odbornej škole obchodu a služieb a Balneologického múzea v súčasnosti od mesta prenajíma.

Cena budovy pri Sklenom moste postavenej okolo roku 1900 bola odhadnutá na 795 000 eur. Vzhľadom na polohu v centre mesta a veľkosť objektu sa javí ako veľmi priaznivá, pri bližšom pohľade je však treba myslieť aj na predpokladané nevyhnutné investície. Pracovníci mestského úradu absolvovali prehliadku priestorov a podľa ich stanoviska vyžaduje nehnuteľnosť kompletnú rekonštrukciu. Výmenu by potrebovala zatekajúca strecha, aj strešné okná, vnútorné priestory, kúrenie a elektroinštalácie. Posledné investície zo strany Trnavského samosprávneho kraja boli do priestorov kuchyne a pred približne ôsmymi rokmi prebehla oprava dlažieb a obkladov sociálnych zariadení a spŕch.

IMG_3105_resize

„Veľmi veľké by boli predpokladané náklady na rekonštrukciu, pretože zateká strecha. Strešné okná, ktoré boli urobené zo strany Váhu sú poškodené, preteká cez ne a bolo by ich treba vymeniť. Musela by sa urobiť nová elektroinštalácia, odpady,“ povedala o stave vily prednostka mestského úradu Dáša Reháková.

IMG_4266_resize

Mestský úrad oslovil štrnástich znalcov, ale väčšina z nich na ponuku buď nereagovala, alebo ju odmietla. Kladne odpovedal len jeden z nich, ktorý už má zadanú objednávku na vypracovanie znaleckého posudku. Na základe neho budú nasledovať ďalšie kroky mesta v snahe o získanie Vily Löger.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972