Connect with us

Aktuality

Viete kde je najsilnejšie elektromagnetické žiarenie v Piešťanoch?

Published

on

Spoločnosť VUJE spolu s Katedrou elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach robila v období január 2011 až september 2015 rozsiahle merania intenzity elektrického poľa. Na základe realizovaného výskumu elektromagnetických polí v 68 mestách s počtom obyvateľov väčším ako 10 tisíc vedci skonštatovali, že v žiadnom meste nebola prekročená akčná hodnota intenzity elektrického poľa. Najvyššie hodnoty boli namerané v blízkosti vysielačov mobilných operátorov, pričom najvyššia vypočítaná hodnota 5,5 V/m bola v meste Košice. V Piešťanoch bola zistená intenzita do 2,5 V/m, pričom najvyššie elektromagnetické polia boli na Námestí SNP, v oblasti Díčovej, Brezovej a Nálepkovej ulice a v okolí letiska.

Merania intenzity elektromagnetických polí sa uskutočnili na viac ako 20 tisíc miestach v rámci Slovenska. Výpočty boli realizované na ploche 3960 kilometrov štvorcových teda približne 8 % územia republiky, na ktorom žije viac ako 2 milióny obyvateľov teda asi 38 % obyvateľstva. Viac ako 90 % vypočítaných hodnôt intenzity elektrického poľa je menších ako 0,5 V/m. Podrobnejšie informácie o výške nameraných a vypočítaných hodnôt v jednotlivých mestách vrátane Piešťan nájdete na mape na webovej stránke emp.vuje.sk.

Advertisement
Hello GPT

„Problematika vplyvu elektromagnetických polí (EMP) na obyvateľstvo začala byť aktuálna v dôsledku výrazného zvýšenia počtu zdrojov elektromagnetického žiarenia, najmä prudkým rozvojom telekomunikačných technológií. Napriek podpore, ktorej sa výskumu vplyvu elektromagnetických polí na zdravie človeka dostáva zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie alebo Európskej únie, v súčasnosti nie je možné jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť škodlivý vplyv dlhodobej expozície EMP na ľudský organizmus. Časť štúdií poukazuje na súvis medzi elektromagnetickým poľom a vznikom ochorení, ako napr. leukémia a rakovina. Výsledky iných štúdií nepreukázali negatívny vplyv elektromagnetických polí na ľudské zdravie v prípade, ak nebudú prekročené v súčasnosti platné limity. Vzhľadom k súčasnému stavu je nevyhnutné naďalej venovať výskumu vplyvu elektromagnetických polí na ľudský organizmus patričnú a systematickú pozornosť a podporovať výskumné aktivity v oblasti účinkov elektromagnetických polí,“ informuje o vplyvoch elektromagnetického žiarenia a dôležitosti výskumu v tejto oblasti webový portál emp.vuje.sk.

-lt/Zdroj: emp.vuje.sk/Foto: ilustračné-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články