Každý človek, ktorý vo svojom živote zažil ťažké chvíle, je vnímavý na občanov odkázaných na pomoc iných. Neraz sa však stáva, že dary núdzni využijú na úplne iné účely a aj tie najlepšie úmysly môžu zhoršiť ich sociálnu či zdravotnú situáciu. Efektívnu pomoc tejto skupine ľudí zabezpečuje Mestský úrad a oddelení sociálnych a školských vecí. Pracovníci vedia zmapovať aktuálnu sociálnu situáciu ľudí v núdzi a prostredníctvom sociálneho poradenstva, terénnej práce i asistenčných služieb môžu efektívne pomôcť tejto zraniteľnej skupine občanov.

„Vaša empatia, ústretovosť a srdečnosť Vás nabáda k tomu, aby ste aspoň nejakým spôsobom pomohli zmierniť ich ťaživú situáciu. Keďže bežný človek nemá dostatok času, skúseností s prácou s touto skupinou občanov a ani nástroje na to, aby zistil reálnu sociálnu situáciu, v ktorej sa núdzny nachádza, tak zvolí pre neho najdostupnejšiu a najrýchlejšiu formu pomoci – darovanie potravín, finančných prostriedkov, materiálnych vecí. Ľudia pracujúci s takouto skupinou občanov však vedia, že nie všetky informácie, ktoré poskytnú „ľudia v núdzi“ sa zakladajú na pravde. Mnohé ich príbehy sú účelovo smerované vzbudiť vo Vás čo najväčší súcit, aby ho v zápätí zneužili pre dosiahnutie nimi požadovanej pomoci,“ uvádza na stránkach mesta Marcela Vrbová, vedúca Zariadenia sociálnych služieb Domum.

Dôležitou vecou v prípade sociálne odkázaných spoluobčanov je, že pomoc môže byť poskytnutá iba do tej miery, do akej miery je schopný človek v núdzi ju prijať. Mnohí občania opakovane odmietajú ponúkanú pomoc a je dôležité, aby núdzni aj sami aktívne spolupracovali na zlepšení vlastnej sociálnej situácie.

Občania mesta môžu na pomoci participovať so samosprávou materiálne, finančne a vecne, pričom zástupcovia Mestského úradu Piešťany ju vedia adresne sprostredkovať núdznym a dosiahnuť jej efektívnejšie a koncepčnejšie využitie. Ak máte ako obyvatelia mesta vedomosť, alebo ste boli priamo oslovení so žiadosťou o pomoc, kontaktujete sociálnych pracovníkov pracujúcich na Mestskom úrade – oddelení sociálnych a školských vecí osobne alebo na telefónnych číslach 033 / 77 654 13 a 033 / 77 276 87.

-red/Zdroj: Mesto Piešťany, Marcela Vrbová vedúca ZSS Domum/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972