Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku majú vplyvom intenzívnych zrážok v ostatných dňoch plné ruky práce, nastalo totiž zvýšenie hladiny viacerých vodných tokov. Na niekoľkých miestach boli vyhlásené zvýšené stupne povodňovej aktivity, ktoré sa dotkli pôsobnosti Odštepných závodov Banská Bystrica a Piešťany. Hladiny tokov už našťastie dosiahli maximum a ich výška sa postupne znižuje. Slovenský vodohospodársky podnik postupne opravuje poškodené brehy a ohrozeným obciam poskytol vrecia na stavanie provizórnych valov. Vodná nádrž Liptovská Mara dokázala za poslední dva dni zadržať 75 miliónov metrov kubických vody.

Situácia na vodných tokov – Odštepný Piešťany

Vplyvom intenzívnych zrážok došlo ku výraznému nárastu hladín vodných tokov. Situáciu výrazne ovplyvnila manipulácia na vodných nádržiach Oravská priehrada a Liptovská Mara. VN Liptovská Mara dokázala za poslední dva dni zadržať 75 mil. m³ vody. Prítok do tejto nádrže bol dnes ráno 280 m³ vody za sekundu, odtok bol na úrovni 10 m³/s. Akumulácia vody výrazne pomohla na nižšie položených miestach Váhu. Liptovská Mara má ešte voľný objem cca 50 mil. m³. Napriek tejto výdatnej pomoci dnes doobeda na vodnej nádrži Hričov bol prietok viac ako 900 m³ za sekundu. Dôvodom je aj výrazný odtok z vodnej nádrže Oravská priehrada. V súčasnosti vodné toky už kulminovali, postupne klesajú. Ďalší vývoj bude záležať od množstva zrážok.

V obci Demänovská Dolina na vodnom toku Demänovka vodohospodári odstraňovali nánosy a naplaveniny za účelom sprietočnenie a zkapacitnenia koryta vodného toku, boli nasadené ťažké mechanizmy. Práce začali včera, pokračovali aj v priebehu dnešného dňa (29.4.2017). Vodný tok zalial cestu, ktorá je stále neprejazdná.

Dnes vodohospodári zasahovali aj v obci Boca (rieka Bocianka). Zvýšená hladina poškodila brehy, boli sanované lomovým kameňom.

Vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity:

• Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Demänovská Dolina odvolal 3.SPA a následne vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Demänovka v k.ú. Demänovská Dolina.
• Dňa 28.04.2017 o 11:00 hodine starosta obce Liptovský Ján odvolal 3.SPA a následne vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Štiavnica (v správe Lesy SR) v k.ú. Liptovský Ján.
• Dňa 28.04.2017 o 20:00 hodine starosta obce Valča vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Valčiansky p. v k.ú. Valča. Došlo k vybreženiu toku v dolnej časti obce pričom boli ohrozené dva rodinné domy.
• Dňa 28.04.2017 o 16:00 hodine starosta obce Zázrivá vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Zázrivka + prítoky: Havranský, Kozinský, Biela, Plešivá, Malá Petrová v k.ú. Zázrivá. Vplyvom intenzívnych dlhotrvajúcich zrážok došlo k zvýšeniu vodných hladín na tokoch a neskôr aj k pomiestnemu vybreženiu, pričom bola zaplavená miestna komunikácia.
• Dňa 28.04.2017 o 18:25 hodine starosta obce Liptovské Revúce vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Revúca v k.ú. Liptovské Revúce. Došlo k vybreženiu toku v intraviláne obce.
• Dňa 28.04.2017 o 18:25 hodine starosta obce Liptovské Sliače vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Sliačanka v k.ú. Liptovské Sliače.
• Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine primátor mesta Liptovský Mikuláš vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Demänovka v k.ú. Liptovský Mikuláš.
• Dňa 28.04.2017 o 24:00 hodine primátor mesta Liptovský Mikuláš odvolal 3.SPA a následne vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Demänovka v k.ú. Liptovský Mikuláš.
• Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Svätý Kríž vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Palúdžanka v k.ú. Svätý Kríž.
• Dňa 28.04.2017 o 15:45 hodine starosta obce Lazisko vyhlásil 3.SPA na vodných tokoch Palúdžanka a Moštenica v k.ú. Lazisko.
• Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Lazisko odvolal 3.SPA a následne vyhlásil 2.SPA na vodných tokoch Palúdžanka a Moštenica v k.ú. Lazisko.
• Dňa 28.04.2017 o 18:30 hodine starosta obce Liptovské Kľačany vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Kľačianka v k.ú. Liptovské Kľačany.
• Dňa 28.04.2017 o 23:30 hodine starosta obce Liptovské Kľačany odvolal 3.SPA a následne vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Kľačianka v k.ú. Liptovské Kľačany.
• Dňa 28.04.2017 o 20:30 hodine starosta obce Vyšná Boca vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Bocianka v k.ú. Vyšná Boca.
• Dňa 28.04.2017 o 21:00 hodine starosta obce Nižná Boca vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Bocianka v k.ú. Nižná Boca.
• Dňa 28.04.2017 o 23:15 hodine primátor mesta Ružomberok vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Revúca v k.ú. Ružomberok – miestna časť Biely Potok.
• Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Vyšný Kubín vyhlásil 3.SPA v k.ú. Vyšný Kubín (tok nie je známy).
• Dňa 28.04.2017 o 21:00 hodine starosta obce Krušetnica vyhlásil 3.SPA na vodnom toku Biela Orava v k.ú. Krušetnica.
• Dňa 28.04.2017 o 21:00 hodine starosta obce Krušetnica odvolal 3.SPA a následne vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Biela Orava v k.ú. Krušetnica.

-lt/Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik/Foto a video: čitateľ Samuel-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972