Viaceré materské školy v Piešťanoch otvárajú nový školský rok s komplikáciami. Materskú školu E. F. Scherera otvorili dnes v stredu 5. septembra pre necelú tridsiatku detí. Deti z Ružovej sú umiestnené v MŠ na A. Dubčeka a deti z Považskej si dlhší čas pobudnú v MŠ na Valovej ulici. Vo všetkých prípadoch je rovnaký menovateľ, ktorým sú rekonštrukčné práce na objektoch zariadení.

To, že objekty takmer všetkých materských škôl v Piešťanoch potrebujú nutne rekonštrukciu je nepopierateľný fakt. Dlhé roky sa v nich riešili len najnutnejšie opravy, a tak sa stav objektov postupne zhoršoval. Mesto Piešťany v ostatných rokoch zvýšili prostriedky smerujúce do rekonštrukcií a rovnako sa mu podarilo získať nenávratné finančné prostriedky z eurofondov vo výške cez jeden milión eur. Problémom je aktuálne realizácia týchto investičných akcií, keď sa práce nerealizujú len počas prázdnin, ale zasahujú aj do školského roka a minimálne v prípade rekonštrukcie MŠ Považská pôjde o mesiace.

Na objekte Základnej školy E. F. Scherera prebieha rozsiahla výmena okien. V objekte sídli tiež materská škola. Na jej pavilónoch sa začalo s výmenou starých okien, ktoré netesnili a cez ktoré pršalo či snežilo dnu, 23. augusta. Vedenie materskej školy po informácii od dodávateľa okien, že výmena bude trvať približne do polovice septembra, reagovalo zvolaním rodičovského združenia. Snahou riaditeľky bolo otvoriť aspoň jeden z pavilónov, kde stavebné práce neprebiehajú, pre rodičov, ktorí si nevedia situáciu so starostlivosťou o svoje dieťa počas pracovnej doby vyriešiť inak a potrebujú škôlku. Materskú školu by tak od dnešného dňa malo navštevovať do tridsať detí z celkovej kapacity 130 detí. Ostatní nastúpia do škôlky až po ukončení stavebných prác. Prečo sa s výmenou okien začalo až týždeň pred koncom prázdnin sme sa pýtali hovorkyne Mesta Piešťany, zatiaľ sme však odpoveď nedostali.

Škôlkari z Ružovej budú mesiac chodiť na A. Dubčeka

Deti z Materskej školy na Ružovej ulici budú kvôli rekonštrukcii mesiac navštevovať náhradné priestory v budove elokovaného pracoviska v Materskej škole na ulici A. Dubčeka. Podľa správy, ktorú zverejnilo Mesto Piešťany na svojej webovej stránke rodičia detí z MŠ Ružová boli podrobne informovaní riaditeľkou MŠ a zástupcami zriaďovateľa o riešení prevádzky MŠ vo štvrtok 30. augusta.

Na Ružovej Mesto Piešťany realizuje eurofondový projekt na zníženie energetických nárokov objektu, na ktorý získalo príspevok 402 769,65 eur. Po ukončení realizácie projektu má byť podľa zverejnených informácií škôlka ultranízkoenergetická.

Na Považskej je to na dlhšie

Druhou materskou školou, na ktorú získala samospráva finančné prostriedky z eurofondov, je Materská škola Považská. Na objekte má byť preinvestovaných cez 600-tisíc eur, ale nebude to tak skoro. Mesto Piešťany vysúťažilo dodávateľa stavebných prác, ktorým sa stala spoločnosť Eurobilding a podpísalo s nám zmluvu koncom júla. Podľa nej mali začať práce do 10 dní od odovzdania staveniska. Firma však ani v polovici augusta s prácami nezačala, a tak sa s Mestom Piešťany dohodla na ukončení zmluvy a odovzdala  stavenisko v rozsahu ako ho prevzala od objednávateľa. 

Mesto teraz rieši novú súťaž, ktorá môže trvať dva až tri mesiace. Ak nájde dodávateľa, ten bude mať na realizáciu diela 12 mesiacov, môže ju však stihnúť aj v kratšom čase.

Mesto hľadalo riešenie situácie kam so 45 deťmi. Po emotívnom výstupe riaditeľky MŠ na mestskom zastupiteľstve v júli, keď hovorila o nečinnosti vedenia mesta, čo zástupcovia úradu aj primátor omietli, sa hovorilo, že deti by mohli byť umiestnené v priestoroch klubu Place 4you v objekte ZŠ E.F. Scherera. Napokon sa rodičia na mimoriadnom rodičovskom združení dozvedeli, že ich deti dočasne prichýlia na Valovej. Deti tu budú mať počas obdobia rekonštrukcie na Považskej k dispozícii po jednej triede, ktorá bude slúžiť zároveň ako učebňa, herňa i spláňa. Na spanie sa budú vždy rozkladať postieľky, čo bude znamenať zvýšenú záťaž na personál.

Odmenou za trpezlivosť pre pracovníkov, rodičov a v neposlednom rade pre deti by mala byť zrekonštruovaná budova, kedy reálne bude, je v tomto momente nemožné povedať.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972