Connect with us

Aktuality

Viac o zmene zriaďovateľa ZŠ F. E. Scherera v rozhovore s Marekom Nikelom

Published

on

Základná škola F. E. Scherera bude mať s veľkou pravdepodobnosťou nového zriaďovateľa, po Meste Piešťany by mala zriaďovateľské povinnosti prevziať spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien. Znamenalo by to, že škola by sa stala súkromnou, ale rodičom by to neprinieslo žiadne navyšovanie poplatkov. Nezmenené by zostalo vedenie školy i pedagogický zbor, pribudnúť by malo nové vybavenie učební a rozšíriť by sa mala výučba nemeckého jazyka. V pondelok 21. novembra o 15:00 je na pláne stretnutie medzi zástupcami Základnej školy F. E. Scherera a Deutsch – Slowakische Akademien, následne o 17:00 je na pláne prezentácia zámeru pred rodičmi žiakov. Viac informácií sa zatiaľ môžete dozvedieť  z rozhovoru s predsedom predstavenstva DSA Marekom Nikelom.

image1

Predseda predstavenstva DSA Marek Nikel.

Prečo sú práve Piešťany ďalším mestom na Slovensku, o ktoré ste sa začali zaujímať?

DSA má záujem vytvoriť sieť materských, základných a stredných škôl postupne vo vybraných regiónoch Slovenska. Ďalším kritériom je perspektíva previazanosti na miestne priemyselné firmy, ochota samosprávy ísť do spoločného projektu s cieľom vytvoriť priestor na zatraktívnenie vzdelávania v regióne.

V akom termíne by chcela Deutsch-Slowakische Akademien prebrať zriaďovateľské povinnosti Základnej školy F. E. Scherera?

Zmena zriaďovateľa predstavuje určitý zákonom upravený schvaľovací proces, začínajúci rokovaním Rady školy, hlasovaním poslancov až po definitívne stanovisko Ministerstva školstva. Ale zatiaľ máme v drvivej väčšine skúsenosť, že sme sa stali novými zriaďovateľmi k termínu začatia nového školského roku v septembri. Práve takéto termíny majú napokon aj praktické logické dôvody.

Ako by ste definovali najzásadnejšie zmeny, ktoré by čakali Základnú školu F. E. Scherera po zmene zriaďovateľa?

Naša ponuka je založená na troch pilieroch. Väčší dôraz na podporu jazykového vzdelávania v anglickom a nemeckom jazyku, zameranie sa na polytechnickú výchovu a podpora športových aktivít na škole. Vo všetkých oblastiach úzko spolupracujeme s našou materskou nemeckou spoločnosťou.

ZŠ F.E (1)

Len nedávno došlo k dohode a schváleniu prebratia zriaďovateľských povinnosti na ZŠ s MŠ na Námestí Kubínyiho v Lučenci. Ako k tomu pristúpili orgány samosprávy, vedenie školy a obyvatelia mesta?

Od začiatku sme cítili v Lučenci ústretový konštruktívny prístup všetkých zúčastnených. Začínajúc pani primátorkou, cez poslancov až po vedenie a zamestnancov Základnej školy. Všetci videli v zmene zriaďovateľa na našu spoločnosť šancu pre školu. Ešte pred hlasovaním mestských poslancov boli dohodnuté s vedením mesta právne dokumenty, ktoré stanovovali presné podmienky prechodu zriaďovateľských kompetencií. Dôležité bolo, že sa nám podarilo vysvetliť prínosy vstupu DSA na školu aj rodičom žiakov.

Panovali pred zmenou zriaďovateľa v Lučenci podobné obavy ako v Piešťanoch?

Treba pripomenúť, že dodnes sme sa stali novým zriaďovateľom už v piatich základných respektíve stredných odborných školách na celom území Slovenska. Samozrejme určité obavy a neistotu sme pociťovali v každom prípade, čo je však úplne prirodzené. Školy predtým roky fungovali určitým zažitým spôsobom, zriaďovateľmi boli samosprávne kraje respektíve mestá. Keď zrazu prichádza súkromný zriaďovateľ a ešte k tomu so zahraničným akcionárskym zázemím, vedenie školy, učitelia, rodičia, poslanci si kladú otázky, čo takáto zmena môže priniesť. O to viac, že sa to deje v prostredí výchovy a vzdelávania mladých ľudí.ZŠ F.E (4)

Riaditeľka školy Gizela Talačová vyjadrila určitú neistotu ohľadom činnosti školského klubu, centra voľného času, materskej školy a školskej jedálne. Plánujete zachovanie spomenutých školských zariadení na základnej škole v rovnakej podobe ako doteraz?

Môžeme garantovať, že aj v prípade zmeny zriaďovateľa na našu spoločnosť tieto školské zariadenia zostanú zachované a budú naďalej pôsobiť ako doteraz. Naša podpora je v skvalitňovaní poskytovaných služieb.

Čakajú školu nejaké zmeny v učiteľskom zbore, prípadne vo vedení?

V každej škole, v ktorej sme získali zriaďovateľské kompetencie, sme rešpektovali doterajšie pracovno-právne zmluvy zamestnancov, čo napokon vyplýva aj zo zákona. V nijakej škole sme v súvislosti s naším vstupom nemenili vedenie školy. Vedenie školy vždy malo našu dôveru a dôležité je pripomenúť, že zmenou zriaďovateľa sa škola ako právny subjekt nemení a ostávajú zachované všetky pracovno-právne vzťahy.

Bude vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien nejakým spôsobom zasahovať do bežného riadenia školy?

Bežné každodenné riadenie školy je v plnej kompetencii riaditeľa a vedenia školy. Z pozície vedenia zriaďovateľa je zabezpečený odborný servis, poradenstvo a know how.

Z akého dôvodu podporujete duálne vzdelávanie a práve rozvoj nemeckého jazyka?

Sme dcérskou spoločnosťou nemeckého vzdelávacieho Združenia EBG so sídlom v Magdeburgu, ktorá za 25 rokov vybudovala vo viacerých spolkových krajinách úspešnú sieť stredných odborných škôl a odborných stredísk. Jedným zo základných pilierov bol práve systém duálneho vzdelávania, dôraz na praktickú časť výučby, efektívne prepojenie na priemyselné firmy v regióne. Skúsenosti materskej spoločnosti hodláme uplatniť aj v našich podmienkach. O to viac, že na Slovensku existuje v súčasnosti a osobitne v kľúčovom automobilovom priemysle akútny nedostatok kvalifikovaných mladých ľudí.

Je výučba nemeckého jazyka dobrovoľná alebo bude pre žiakov povinnou?

Na školách, na ktorých sme sa stali novým zriaďovateľom, zostal ako prioritný anglický jazyk, čo je v súlade so slovenským vzdelávacím systémom. Ponúkame žiakom na základe dobrovoľnosti možnosť výučby nemeckého jazyka, pričom môžeme využívať zapojenie učiteľov z Nemecka ako aj najmodernejšie formy jazykovej prípravy formou e-learningu a distance learningu, čiže výučby prostredníctvom videokonferencií.dsa-zakladne-skoly-1024x682

Prečo máte záujem ponúkať polytechnickú výchovu?

Duálne vzdelávanie je zo zákona možné až na stredných odborných školách, ale rozšírenie polytechnickej výchovy, väčší dôraz na dielne, môže žiakom základnej školy napomôcť rozvíjať ich danosti a talent aj týmto smerom a lepšie ich zorientovať pri výbere vhodnej strednej školy či gymnázia.

Pri spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien sa často skloňuje zvyšovanie kvality výučby, rozvoj technického i materiálneho vybavenia škôl a podobne. Čo všetko by na škole v tejto oblasti pribudlo?

DSA prejavila záujem získať zriaďovateľské kompetencie na základnej škole v Piešťanoch, rokuje s vedením mesta a poslancami, chceme sa stretnúť s vedením školy a rodičmi žiakov, aby sme vysvetlili svoje zámery a prípadne vyvrátili pochybnosti. Postupne sa budeme snažiť bližšie sa zoznámiť s podmienkami na škole a s jej potrebami.

Budú musieť rodičia žiakov v súvislosti so zvýšením kvality výučby počítať s novými poplatkami?

Nie, štúdium aj po zmene zriaďovateľa zostane bezplatné. Naopak žiakom ponúkame možnosť pobytov, stáží a exkurzií v našich zriadeniach na Slovensku i v partnerských školách a zariadeniach v Nemecku. Plánujeme sa podieľať príspevkami pre školu a žiakov na organizovaní výletov a pobytov ,čo by malo predstavovať určitý motivačný prvok pre žiakov a finančnú podporu pre rodičov.

-lt/Zdroj: F. E Scherera, Deutsch – Slowakische Akademien/Foto: archív, Deutsch – Slowakische Akademien-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články