Connect with us

Aktuality

Viac ako 16-tisíc rozdeľovala komisia aj na charitu a podporu zdravia

Published

on

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie na svojom minulotýždňovom rokovaní odporúčala prideliť dotácie z rozpočtu mesta v dvoch oblastiach: charitatívna, humanitárna a sociálna, kde rozdeľovala 10-tisíc eur a zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia, na ktoré mesto vyčlenilo 6640 eur. Celkovo členovia rokovali o 11-tich žiadostiach, z toho až deväť bolo zo zdravotníckej oblasti.

IMG_9104
Peniaze po odobrení primátorom z dotačného systému žiadostí do 1000 eur v prvej schvaľovanej oblasti dostanú Medzinárodný klub žien v Piešťanoch vo výške 350 € na inzerciu, tlač plagátov, prenájom Kursalonu na charitatívny bazár, vianočný bazár, nákup dekoračných a kreatívnych potrieb, SZTP č.22 – vozíčkari v sume 220 € na účasť na výstave Agrokomplex Nitra. OZ Hospic Matky Božej komisia odporúča prideliť 800 € na zakúpenie lôžkového stolíka, sprchovacej stoličky, WC stoličky, antidekubitného matracu, trojkolesového matracu, trojkolesového chodítka a štvorkolesového chodítka. Sumu 945 eur by mala dostať opäť Trnavská arcidiecézna charita Trnava na pracovnú terapeutickú dielňu v Centre pomoci človeku. Pre OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany navrhli členovia 500 € na Nota Bene. Piešťanskej pobočke Slovenskej únie proti osteoporóze, pobočka Piešťany na rehabilitačné aktivity navrhli prideliť 1000 eur.  Členovia tiež jednomyseľne odporúčali primátorovi mesta poskytnúť finančnú dotáciu pre NODAM – Združenie detí a mládeže vo výške 500 eur na letný tábor pre deti – prepravu autobusom, odmeny pre deti. Finančnú dotáciu pre Občianske združenie Slovenská sieť proti chudobe na projekt: 15. Stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby v Piešťanoch (ubytovanie a strava) komisia nepodporila.

IMG_9197_w
Mestskému zastupiteľstvu komisia z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP časť charita, humanitárna a sociálna oblasť odporúča schváliť projekty a sumy pre týchto žiadateľov:

  1. Občianske združenie Materské centrum „Úsmev“ na projekt Materské centrum „Úsmev “ (služby, úhrady odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru, prevádzkové náklady, materiál na prácu s deťmi, vybavenie centra pre klientov, vybavenie kancelárskych a prevádzkových priestorov, propagácia projektu, materiál na motiváciu dobrovoľníkov) vo výške 3 185,00 €
  2. Trnavská arcidiecézna charita na projekt Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Centre pomoci človeku v Piešťanoch (vzdelávanie pracovníkov, cestovné – dochádzka na akreditované vzdelávanie, cestovné – exkurzie v nízkoprahoch v SR, flipchart, doplnenie zariadenia, propagácia otvorenia nízkoprahového klubu, supervízie, účasť na konferenciách vo výške 1 000,00 €
  3. AkSen – aktívny senior o.z. na projekt Sociálne zázemie a zabezpečenie aktivít pre seniorov v meste Piešťany (zrkadlová stena, madlá, podpory na cvičenie, honoráre pre prednášateľov, prenájom prednáškových priestorov, nákup premietacej techniky a ozvučenia, materiálne a technické zabezpečenie seminárov, zabezpečenie propagácie a reklamy podujatia v tlačovinách, v médiách, príprava a spracovanie pracovných materiálov pre účastníkov seminárov) vo výške 1 500,00 €

SDC10014_resize

Z rozpočtovej položky zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia  pri žiadostiach do tisíc eur komisia odporučila primátorovi prideliť vozíčkarom zo SZTP č.18 sumu 500 eur na masáže, ďalej vyhoveli žiadosti o.z. ANIMO, ktoré dostane 350 € na animoterapiu – prekážkový set, loptičky, hračky, klietka pre králiky, poštovné. Ďalšiu finančnú dotáciu vo výške 600 eur odporúčala poskytnúť pre AkSen – Aktívny senior Piešťany na materiálno-technické zabezpečenie, Nutribullet – extraktor ovocia a zeleniny, honoráre pre lektorov, propagáciu seminárov.  Ligu proti reumatizmu na Slovensku podporili členovia sumou 400 eur na prenájom, ozvučenie a osvetlenie sály v Spoločenskom centre, tlač a distribúciu plagátov, ďalej ozvučenie kongresovej sály v Magnólii, dataprojektor, odmenu prednášajúcim. Serviam-u schválili 500 € na vybavenie centra pomoci pre handicapovaných.

Zastupiteľskému zboru komisia navhruje schváliť tisícku pre Ligu proti rakovine Slovenskej republiky na projekt Rekondičný pobyt pre členov a rovnakú sumu na rekondičný pobyt aj pre Ligu proti reumatizmu. Tisíc eur odporučili členovia aj pre Nemocnicu Piešťany n. f. na projekt: Prístroj na suché temperovanie krvných zložiek (prístroj na urýchlené rozmrazovanie plazmy, pri ktorom sa zachovávajú všetky dôležité faktory zrážania krvi pre Nemocnicu A. Wintera n.o. Občianskemu združeniu Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt Nízkoprahový klub pre deti a mládež – „Place 4U“ (prevádzka, nájom, poistenie, domový odpad, telefón, internet, poštovné, materiálne vybavenie na prácu s klientmi, služby) by komisia pridelila 1 290,00 €.

O dotáciách nad tisíc eur bude rozhodovať najbližšie zastupiteľstvo vo štvrtok 27. mája.

-red-, ilustr. foto: archív

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články