Kaplnka Božského Srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste prešla za uplynulé mesiace rekonštrukciou exteriéru. Nová fasáda a zrekonštruovaná výzdoba lákajú pohľady domácich i turistov. Padajú však aj otázky, prečo pri rekonštrukcii nebola hneď opravená aj veža. Podľa informácií od dekana Jozefa Galloviča je v zlom statickom stave. Opravovať sa teda nebude, ale do leta ju majú komplet vymeniť za novú.

Rekonštrukciu vykonávali reštaurátori po podrobnom prieskume. Plán obnovy bol pod dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Okrem kompletnej výmeny 9 metrovej veže je ešte v pláne výmena okien kaplnky. Nové vitrážové okná majú byť osadené do konca mája.

Podľa vyjadrenia J. Galloviča sa Mesto Piešťany rozhodlo v súvislosti s obnovou kaplnky pristúpiť k obnove nádvoria, ktoré je v jeho vlastníctve a taktiež ku skrášleniu okolia kaplnky.

Prostriedky na obnovu kaplnky zbiera Farnosť sv. Cyrila a Metoda hlavne medzi veriacimi. Prispieť je možné na jej účet, ale tiež v zbierke, ktorá bude opäť vyhlásená.

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Známa je aj ako Kúpeľná kaplnka, či Kaplnka pri Kolonádovom moste. Jej predchodkyňou bola kaplnka z roku 1760 zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Stála asi o sto metrov západnejšie, medzi riaditeľstvom kúpeľov a bývalým kníhkupectvom v parku, na mieste, kde je teraz fontána. Stavali ju počas účinkovania vdp. Adama Krizsana, farára. Barokovú kaplnku ľudia tak obľubovali, že kardinál Rudnay vydal povolenie na slúženie svätých omší pre kňazov, ktorí sa liečili v Piešťanoch. Koncom 19. storočia však bola kaplnka už opustená a nakoniec zbúraná.

Z bývalej kaplnky sa zachoval obraz znázorňujúci, ako umučeného Jána Nepomuckého hádžu z pražského Karlovho mosta do Vltavy. Namaľoval ho v roku 1882 františkánsky fráter Konrád Švestka pre rodinu Jána Čiepku a manželku. Obraz je dnes umiestnený nad dverami sakristie v novšej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho je z roku 1897, staval ju staviteľ Henizl zo Senca. Kaplnku stavali za vdp. Jozefa Práznovského, farára, rodáka z Hlohovca, ktorý mal dobré vzťahy aj s grófmi Erdödyovcani.

Pôdorys kaplnky je obdĺžnikový s polygonálnym uzáverom presbytériovej koncepcie. Stavba má rovný strop a výraznú rímsu, steny sú členené plochými pilastrami a korintskými hlavicami. Napriek tomu, že zvonku pôsobí ako neogotická resp. pseudogotická, v skutočnosti je to eklektická stavba. Sedlová vežička bola pôvodne pokrytá zinkovou škridlou.

Fasáda je zdobená zuborezmi, rímsami a pilastrami. V štíte na priečelí je v kruhovom reliéfe Panna Mária Lurdská. V nikách sú sochy sv. Alžbety Durínskej a sv. Štefana, kráľa. Pozostatkom komunistickej ideológie v Československom štáte je, že sv. Štefan nemá na vyobrazení atribút štátnej moci – korunu.

Pôvodné maľby od Erika Pauly už neexistujú. V roku 1975 bolo liturgické zariadenie prebudované podľa smerníc II. vatikánskeho koncilu. Autorom interiéru je architekt Ľudovít Chmelár, donátor M. Medek.

Kaplnka pri sklenenom moste je veľmi obľúbená medzi kúpeľnými hosťami. Práve jej útulný a príťažlivý interiér láka mnohých snúbencov, ktorí na tomto romantickom mieste na brehu Váhu často spájajú svoje životy pri uzatváraní sviatostného manželstva.

-th- Zdroj: Ľudovít Chmelár – Hlohovský (2003). Piešťanský dekanát. Magma, Čadca, 58-59.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972