Drevenú veveričku, ktorá strážila vstup do Mestského parku, na začiatku leta odviezli Služby mesta Piešťany z jej pôvodného miesta. Dôvodom bola potreba ošetrenia materiálu, ale aj snaha miestnej obyvateľky, ktorá žiadala jej odstránenie z centra mesta. Veverička, ktorá bola obľúbenou detskou atrakciou a často sa pri nej fotili rodiny s deťmi, vznikla počas rezbárskeho sympózia s názvom Sĺňavské slnko v roku 2010.

Z Kroniky Mesta Piešťany:

„Pri príležitosti 50. výročia spustenia do prevádzky Vodného diela Drahovce – Madunice aktivisti pod vedením Michala Fialu z letného bufetu Dino na Sĺňave v spolupráci s Mestom Piešťany, SLK Piešťany, Slovenským vodohospodárskym podnikom – odštep. závod Piešťany, MsKS v Piešťanoch i ďalšími organizátormi a s finančnou podporou sponzorov pripravili viacero občianskych a ekologických podujatí pod názvom Máj na Sĺňave. Podujatia sa konali predovšetkým na Váhu a jeho nábreží medzi Kolonádovým a Krajinským mostom, tiež v okolí vodnej nádrže Sĺňava a v centre mesta v dňoch 30. apríla až 2. mája 2010. Už predtým, v októbri 2009, bola na začiatku cyklotrasy okolo Sĺňavy umiestnená drevená socha dinosaura Dina vyrezaná z dreva, ktoré tam dopravil Váh. Od piatka 30. apríla 2010 sa počas 3 dní na nábreží Váhu pri Krajinskom moste konalo medzinárodné rezbárske sympózium Sĺňavské slnko, venované pamiatke Ľudovíta Wintera. Skupina 6-tich slovenských a poľských rezbárov pomocou píl a dlát vytvorila zo 6-tich topoľových kmeňov sochy symbolov nášho mesta – Ľudovíta Wintera, Vážskej panny, Páva, Veveričky, Slnka a Labute. Tiež sa uskutočnila beseda s rezbárom Andrejom Iršom, ktorý predstavil knihu Rezba motorovou pílou.“

Na rezbárskom sympóziu sa zúčastnili Andrej Irša, Marián Hutira, Martin Kalman, Jozef Chromek, Mieczyslaw Gluch a Sebastian Kruczala. Autori sa svoje diela rozhodli venovať mestu. Socha Ľudovíta Wintera bola umiestnená v Sade A. Kmeťa, páv v piešťanských kúpeľoch, labuť a vážska panna išli Slovenskému vodohospodárskemu podniku, slnko na Sĺňavu a veverička ku Kinu Fontána.

Práve proti jej umiestneniu pri vstupe do parku niekoľko rokov namietala miestna obyvateľka a výtvarníčka Naďa Mikolášiková. Aj na jej podnet tak bude socha presťahovaná. Po svojom ošetrení bude veverička pravdepodobne strážiť niektoré z miestnych detských ihrísk.

Zdroj: www.piestany.sk, upravené, foto: archív PNky, A. Irša

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972