Farnosť sv. Štefana sa v nedeľu 30. júna lúčila s Milošom Záreckým, nemocničným kaplánom a rektorom Kaplnky sv. Michala archanjela v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde pôsobil od roku 2018.

Farníci mu ďakovali za jeho ľudský prístup počas pastoračnej práce, za ochotu venovať svoj čas dušpastierskej práci rodinám, za jeho úprimný, srdečný a otvorený prístup pri práci s veriacimi.

Obzvlášť ocenili jeho starostlivosť a duchovné služby chorým a zomierajúcim.

Priateľské nastavenie Miloša Záreckého, ľudskosť, normálnosť a zmyslel pre humor ocenili rodiny, ktoré mali príležitosť zdieľal s ním svoj život. Sv. omša sa niesla v duchu poďakovania za kňazské povolanie pátra Záreckého a za jeho pôsobenie v meste Piešťany.

Farníci sú presvedčení, že aj jeho novú farnosť v Dolných Orešanoch bude viesť v duchu motta „z celého srdca“, a bude pre nich veľkým prínosom.

P. ICLic. Mag. theol. Miloš Zárecký OT, rodák zo Špačiniec, je slovenský rehoľník a člen Rádu bratov z nemeckého domu Panny Márie v Jeruzaleme (tiež známy ako Rád Nemeckých rytierov) na Slovensku. V súčasnosti je obhajcom zväzku na Arcidiecéznom tribunáli Trnavskej arcidiecézy a Generálnym radcom a štatutárom Nemeckého rádu na Slovensku. V Piešťanoch pôsobil od roku 2018.  Zdroj Wikipedia

-vm- Foto: -mh- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972