Tri dni pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána sú v katolíckej cirkvi prosebnými dňami za rozličné ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú prácu. V Radošine sa aj tento rok v prvý z nich uskutočnila procesia na polia s spojená s vyprosením božieho požehnania, aby obilie prinieslo potrebnú úrodu. Veriaci kráčali k obiliu nad obec spolu so svojim dekanom Ľubomírom Havranom.

 

Pobožnosť za úrodu je veľmi stará. Bola to procesia na pole 25. apríla, ešte skôr ako bol na ten deň daný sviatok svätého Marka. Táto procesia dostala širší ráz za pápeža Gregora Veľkého (590 – 664). Roku 588 bola v Ríme veľká povodeň vyliala sa rieka Tiber a nastala veľká bieda, ktorú znásobili najmä morové choroby preto pápež nariadil na vyprosenie pozemskej úrody a oddialenie morových chorôb na 25. apríla 590 kajúci sprievod s litániami.

Prosebné dni zaviedol svätý Mamert, biskup vo Vienne (Francúzsko) roku 450. Za jeho čias sa vo Francúzsku opakovali zemetrasenia, nákazlivé choroby, hlad, bieda a iné nešťastia, ktoré ťažko sužovali obyvateľov. Svätý biskup videl v tom všetkom aj Božie tresty za bezbožný a hriešny život mnohých. Preto ich napomínal na obrátenie, na pokánie a na modlitbu k Otcovi milosrdenstva, ktorý nezavrhuje prosby a modlitby kajúcich detí. Aby sa ľudia v čím väčšom počte pripojili k týmto spoločným modlitbám, veriacich vyviedol von pod holé nebo, aby tu pred tvárou Pána nebies a celého sveta modlitbami a piesňami prosili o ochranu a o požehnanie dobrotivého Boha a aby sa tým zároveň utvrdili v dôvere v Pána. Procesie boli spočiatku len vo Viennskej diecéze, no po niekoľkých rokoch sa rozšírili po celom Francúzsku, až napokon prosebné procesie nariadil pápež Lev III. roku 804 pre celú Cirkev. Prosebné dni (lebo sa chodilo ku krížom) sa konali v pondelok, utorok a stredu pred Nanebovstúpením Pána.

Zdroj: NV SSV  Foto: Mária Escherová

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972