Mesto Piešťany predalo v obchodnej verejnej súťaži na konci roka 2013 verejné WC na Winterovej ulici aj na Žilinskej. Po viac ako štyroch rokoch sa na Winterovej rozbehla stavebná činnosť. Minulý týždeň ťažké mechanizmy začali objekt búrať. Podľa vyjadrenia  vlastníčky nehnuteľnosti, tu vznikne kafe – bistro, ktoré má byť miestom stretávania, podujatí a života.


Objekt bývalých verejných WC je situovaný vrámci národnej kultúrnej pamiatky Mestský park Piešťany, čo bolo uvedené v roku 2013 v obchodnej verejnej súťaži ako limitujúci faktor budúceho využitia. Rovnako v nej bolo uvedené, že Krajský pamiatkový úrad v Trnave nesúhlasí z rozširovaním a zvýšením objektu. Napriek týmto obmedzeniam sa do súťaže prihlásilo 10 záujemcov, z ktorých však 5 bolo vylúčených pre nesplnenie podmienok. Kritériom vyhodnotenia súťaže bola najvyššia cena. Víťaz za pozemok a stavbu na ploche 88 m2 zaplatil 23 800 eur.

Vlastníčkou nehnuteľnosti je momentálne Martina Ulehlová, ktorá je zároveň aj investorom pri aktuálnej výstavbe. Podľa jej vyjadrenia, po zbúraní bývalých verejných toaliet vznikne na ich mieste kafe – bistro, ktoré má byť miestom stretávania, podujatí a plné života.  „Ide o koncept, ktorý bude zapadať do mestského parku, to znamená bicykle, ľudia v parku, návštevníci kina, vernisáží – taký green meeting point, ktorý tu chýba a ktorý zatraktívni lokalitu,“ hovorí M. Ulehlová.

Pri prestavbe má byť zachovaný pôvodný rozmer objektu, pričom do ulice bude objekt mierne zvýšený oproti súčasnému stavu. S aktuálnym návrhom reprofilácie stavby, kde má dojsť k miernemu zvýšeniu, Krajský pamiatkový úrad v Trnave podľa vyjadrenia jeho pracovníkov, súhlasil.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972