Výdatné dažde priniesli na mnohých miestach Slovenska aj zvýšenú hladinu vodných tokov a povodňovú aktivitu. Podľa hydrologického spravodajstva hladina Váhu v Hlohovci stúpla oproti včerajšku takmer o dva metre. Rieka priniesla so sebou množstvo dreva, ktoré sa zachytáva v južnej časti vodnej nádrže Sĺňava.

Situácia na rieke Váh pri Kolonádovom moste. Foto: Pavol Karaba

Priehrady v severnejších častiach Slovenska vypušťajú vodu, aby uvoľnili priestor pre ďalšiu. Nosická priehrada aktuálne prepúšťa vodu v objeme 900 m3/s. Zvýšená hladina so sebou berie stromy, drevo i odpad. Ten z úseku od Trenčína po Piešťany sa hromadí v Sĺňave.

Aktuálne je hladina rieky plná dreva. V Piešťanoch je problematickým miestom Kolonádový most, kde sa drevo hromadí na pilieroch a znižuje prietočný profil, čo má za následok zvyšovanie hladiny nad mostom.

Drevo, ktoré voda prinesie na južnú stranu Sĺňavy sa hromadí a vytvára súvislú vrstvu. Časť z neho vodohospodári odstraňujú žeriavom priamo z hate vodného diela, ostatné budú musieť ťažkými mechanizmami i remorkérom rozbiť a vytiahnuť na breh. Postup prác závisí od hrúbky vrstvy, ktorá sa vytvorí. Podľa predpovede sa očakáva, že zvýšené prietoky budú ešte minimálne deň a pol.

Údržba inundačného územia medzi Biskupickým kanálom a Váhom sa momentálne nevykonáva. Podľa jedného zákona by malo byť čisté bez porastu, aby sa zachoval prietočný profil vodných diel. Podľa ďalších zákonov je zase problematické rastliny odstraňovať pre ochranu prírody a taktiež je problém riešiť tieto veci na pozemkoch súkromných vlastníkov. Vodohospodári navyše na čistenie koryta Váhu navyše nemajú kapacity ani peniaze.

Drevo a odpad, ktorý priniesla voda sa usádza v južnej časti Sĺňavy. Po Dni Zeme, keď aj rybári upratovali brehy tu bolo čisto. Foto: Jaroslav Heler

Foto: Jaroslav Heler

Foto: Jaroslav Heler

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972