Počas prvého polroka 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 4 507 požiarov s priamou materiálnou škodou 13,5 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola situácia v požiarovosti oveľa priaznivejšia, pričom došlo k poklesu vo všetkých základných ukazovateľoch – počet požiarov klesol o 1 160 prípadov, škody boli nižšie o 7 356 610 eur, klesol aj počet usmrtených (o 4 osoby) a zranených (o 36 osôb). Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom (796) a v Prešovskom kraji (736), najmenej v Nitrianskom kraji (385). Najvyššiu materiálnu škodu spôsobili požiare v Banskobystrickom (2 944 420 eur) a v Žilinskom kraji (2 236 540 eur), najnižšiu v Prešovskom kraji (1 087 545 eur).

oheň (1)

Tak ako vlani, aj tento rok vzniklo za prvých šesť mesiacov najviac požiarov v marci (1 099) a v apríli (953), čo je však v oboch prípadoch pokles o viac ako 500 požiarov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najčastejšie horelo v sobotu (747 požiarov) a najmenej v utorok (597 požiarov). Z hľadiska času vzniku sa najviac požiarov vyskytlo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (312 prípadov). Najčastejším priestorom výskytu požiarov v sledovanom období bolo prírodné prostredie. Vzniklo tu 3 028 požiarov, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o viac ako štvrtinu. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (775 požiarov).

Hasiči (3)Nakladanie s odpadom bolo odvetvím s druhým najvyšším počtom požiarov (775 požiarov so škodou 391 830 eur). Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu požiarov o 170 prípadov a k poklesu škody o 6 734 275 eur.

V odvetví poľnohospodárstva vzniklo 372 požiarov so škodou vyčíslenou na 250 675 eur, jedna osoba bola zranená. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka je to pokles o 291 požiarov a 352 105 eur priamej škody. V cestnej doprave došlo k 537 požiarom, následkom ktorých vznikla škoda 2 451 090 eur a 16 osôb bolo zranených. Najčastejšie horeli osobné automobily (421 prípadov), z toho najviac na území Bratislavského (63) a Trenčianskeho kraja (61). Najčastejšou príčinou požiarov osobných automobilov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (110 prípadov) a elektrický skrat (96 prípadov).

13626550_898635160248903_3846160661956468364_nCelkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 2 277 požiarov, čo je o 30 % menej ako vlani. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (741). V dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov vzniklo 305 požiarov a následkom nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom 285 požiarov. Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 640 požiarov, čo je o 36 viac ako v rovnakom období minulého roka. Úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 573 požiarov (o 116 menej ako minulý rok).

-Zdroj: Hasičský a záchranný zbor/Foto: Hasičský a záchranný zbor, archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972