Pred pár dňami sme oslávili sviatok Všetkých svätých. V nedeľu pred ním sa svätí stretli v Považanoch. Miestna farnosť prispela k sláveniu sviatku tematickým karnevalom, ktorý sa konal v kultúrnom dome.

karneval-svatych-povazany_1_n[1]

„Kultúrny dom, hostiac túto milú akciu, sa naplnil deťmi v kostýmoch vybraných svätých. Pri pohľade na hodnoverné masky sa najviac skloňovali slová ako tvorivosť, fantázia a veľká šikovnosť ich rodičov. Deti sa zhostili úlohy svätých na výbornú, poznajúc meno svojho svätého i čo-to zo životopisu. Po krátkom predstavovaní sa detí nasledoval pripravený program, v ktorom si naši „svätí“ zahrali hry, zatancovali, zaspievali, dokonca aj zasúťažili o ceny v tombole. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené chutné pohostenie, ktoré zaiste našlo v hladných žalúdkoch detí aj dospelých svoje miesto,“ informoval Michal Mišura a Arcibiskupský úrad v Trnave.

Deti a rodičia z Považian a Potvoríc zažili pekné popoludnie, dúfajúc, že aj touto formou sa spoločne prispelo k sláveniu nadchádzajúceho sviatku.

karneval-svatych-povazany_2_n[1]

Zdroj: ABÚ Trnava

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972