Čitatelia PNiek nás upozornili na zákaz návštev na internom oddelení Nemocnice Alexandra Wintera, kde sa vraj vyskytol svrab. Riaditeľka nemocnice informáciu potvrdila, ale uviedla, že u pacientov nákazu vylúčilo kožné konzílium.

P1030212

Piešťanská nemocnica okrem problémov s CT-čkom zápasila aj s nákazou

 „Začínajúce príznaky spomínaného ochorenia sa vyskytli v jednej časti interného oddelenia a boli zistené iba u personálu,“ uvádza v písomnom stanovisku riaditeľka Mária Domčeková.  Podľa neho pred dvomi týždňami priviezla do nemocnice rýchla zdravotnícka pomoc pacientku s veľmi zanedbanou hygienou, ktorá sa zrejme bránila ošetreniu. „Personál pacientku okúpal a ošetril ju antiparazitickými prostriedkami. V rámci očisty  bol  dodržiavaný bariérový ošetrovateľský režim a personál použil ochranné pracovné pomôcky.  Pacientka bola psychomotoricky nekľudná a napriek uvedením opatreniam došlo k prenosu na službukonajúci personál.“

Riaditeľka tvrdí, že hneď ako infekciu zistili, kontaktovali krajskú hygieničku a okamžite zaviedli protiepidemické opatrenia: „Vykonali sme komplexnú dezinfekciu priestorov oddelenia a dekontamináciu lôžkovín. U všetkých pacientov bolo vykonané kožné konzílium, pri ktorom nebol potvrdený výskyt ochorenia. U postihnutého personálu bola použitá liečba najefektívnejším prípravkom (kúra trvá 24 hod.).  Od diagnostikovania ochorenia pristupoval k pacientom len personál, ktorý nemal potvrdené ochorenie, resp. už liečbu absolvoval. V protiepidemických opatreniach naďalej pokračujeme.

 wbez

Svrab sa najčastejšie vyskytuje u ľudí s oslabenou imunitou, starých, chorých a zanedbaných

Svrab je veľmi nákazlivé kožné ochorenie. Je rozšírené po celom svete, postihuje všetky rasy a vrstvy obyvateľstva, nevyhýba sa dospelým ani deťom. Šíri sa hlavne v kolektívoch, kde žijú ľudia v tesnom kontakte (v rodinách, internátoch, domovoch dôchodcov, nemocniciach, sociálnych ústavoch a pod.). Pôvodcom svrabu je mikroskopický, maximálne 0,5 mm veľký roztoč, ktorý sa volá zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei). Ochorenie sa neprejaví hneď, u človeka, ktorý je nakazený prvýkrát, môže uplynúť aj niekoľko týždňov, pokým sa objavia prvé kožné príznaky. Inkubačná doba je zvyčajne 14 – 21 dní. (www.ruvzpd.sk)

 (ad)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972