Pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí. Každé jedenáste dieťa na Slovensku, čo je približne 5 000 detí ročne, sa narodí predčasne. Vďaka modernizácii a špičkovej starostlivosti v perinatologických centrách na Slovensku sa väčšinu nedonosených detí darí zachrániť. Odborníci a rodičia však upozorňujú na nevyhnutnosť kvalitnej odbornej starostlivosti taktiež po ich príchode domov. A tento prístup platí aj pre detičky pri problémových tehotenstvách, či pôrodoch. Pre ešte lepšiu starostlivsť o tieto deti vzniklo v Adeli Medical Centre v Piešťanoch prvé multidiagnostické centrum pre „predčasnitka“ na Slovensku.

Za predčasne narodené dieťa je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie považované každé dieťa, ktoré sa narodí pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Tieto detičky nie sú z biologického hľadiska pripravené na život mimo maternice a hrozí im preto množstvo zdravotných rizík. „Dnes sme naozaj úspešní v zachraňovaní predčasniatok. Stále sa zlepšujúca odborná a prístrojová vybavenosť novorodeneckých oddelení posúva hranice záchrany týchto detí do ešte skorších týždňov tehotenstva,“ spresňuje doc. MUDr. Darina Chovancová CSc., prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava a dodáva: „Ich vývoj a zdravotné komplikácie, ktoré môže predčasný pôrod priniesť, však treba sledovať neustále, minimálne do piateho roku ich života.“

OBAVY RODIČOV

Skorý vstup predčasniatok do života je pre rodinu, ako i dieťa samotné, veľkou psychickou záťažou a okrem obrovskej podpory, lásky a sily rodiny si vyžaduje zvýšenú starostlivosť aj po prepustení z nemocnice. „Denno-denná prax a taktiež spätné väzby od rodičov našich predčasniatok hovoria, že im chýbajú hlavne informácie, ako sa starať o predčasne narodené deti. Najviac sa pýtajú na kŕmenie a možnosti rehabilitácie. Hľadajú rady odborníkov a často aj poradenstvo mamičiek samotných,“ hovorí Mgr. Ľubica Kaiserová, predsedníčka občianskeho združenia Malíček, ktoré už 8 rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. „Po príchode domov z nemocnice začína kolotoč viacerých odborných vyšetrení a preventívnych kontrol. Rodičia tak potrebujú pravidelne navštevovať pediatra, neurológa, klinického logopéda, rehabilitačného lekára a fyzioterapeuta. Návštevy lekárov sú pre rodiny náročné, najmä z pohľadu vhodného načasovania podľa vývoja dieťatka, čakania na vyšetrenie a mnohokrát problému mať viacerých odborníkov na jednom mieste. Preto vítame, že práve v Piešťanoch v ADELI vzniklo prvé multidiagnostické centrum na Slovensku, v ktorom sú všetci potrební lekári pre predčasniatka pod jednou strechou.“

VČASNÁ DIAGNOSTIKA ROBÍ ZÁZRAKY

Včasná vývinová diagnostika je mimoriadne dôležitá pre predčasne narodené deti, ako aj pre bábätká, ktoré prešli komplikáciami počas tehotenstva, pri pôrode alebo krátko po ňom, prípadne tiež u detí, ktoré sa narodili síce bezproblémovo, avšak komplikácie nastali neskôr. Ak majú rodičia akékoľvek, čo i len menšie pochybnosti, je dôležité, aby nečakali, vyhľadali odborníkov a poradili sa s nimi. „Treba si uvedomiť, že prvé mesiace až rok života dieťatka sú najdynamickejšie, čo sa týka jeho vývoja. Žiaľ, ešte i dnes pretrváva tzv. syndróm vyčkávania – keď sa po narodení dieťaťa objavia signály, že niečo nemusí byť v poriadku, tak sa namiesto okamžitého konania čaká. Následne sa u dieťaťa môžu vyvinúť nesprávne pohybové stereotypy. Strácanie času v tomto období môže mať trvalé následky,“ hovorí PaedDr. Adelaida Fábianová, medicínska riaditeľka ADELI Medical Center a klinická logopedička: „Pre deti ohrozené zaostávaním v ich psychomotorickom vývoji zohráva čas doslova kľúčovú úlohu. A pokiaľ sa dieťatku včas a intenzívne venuje celá skupina odborníkov, znamená to pre dieťa samotné, ako i jeho blízkych, obrovskú životnú výhru smerujúcu k správnemu vývinu.“

MAMA VIE NAJLEPŠIE

Čas – tak krátke slovo a tak veľa znamená. Pre deti ohrozené zaostávaním v ich psychomotorickom vývoji zohráva čas doslova kľúčovú úlohu. A pokiaľ sa dieťatku včas a intenzívne venuje celá skupina odborníkov, znamená to pre dieťa samotné, ako i jeho blízkych, obrovskú životnú výhru vo vývoji jeho zdravotného stavu do budúcna. „Kľúčový je 3. mesiac vo vývoji dieťaťa, kedy jeho nervový a pohybový systém dozrel natoľko, že pohybové schopnosti 3-mesačného dieťaťa sú odrazom v jeho nasledujúcom živote,“ hovorí MUDr. Marta Hodulová, rehabilitačný lekár, pediater, fyziater, diagnostický expert na deti už od ich narodenia, špecialista diagnostického centra v ADELI Medical Center.

Multidisciplinárna spolupráca odborníkov – rehabilitačný lekár, pediater, neurológ, fyzioterapeut, klinický logopéd. Táto kombinácia odborníkov svojimi vyšetreniami, diagnostikou, vzájomnou komunikáciou a následnou liečbou a rehabilitáciou môže významne znížiť následky závažných vývinových porúch a redukovať alebo úplne zabrániť vzniku následných komplikácií u detí v budúcnosti.

Mama vie – v rannom období vývoja dieťaťa je veľmi dôležité pozorovanie rodičov a blízkych. Najmä matka, ktorá je 24 hodín v kontakte s dieťaťom a pozná jeho reakcie, vie vycítiť, keď sa s ním niečo deje.

„Preto je dôležité, aby rodičia navštívili pediatra pri akýchkoľvek, aj zdanlivo bezdôvodných, avšak nápadných prejavoch bábätka,“ zdôrazňuje MUDr. Marta Hodulová a vymenováva najznámejšie príznaky nesprávneho vývoja u detičiek ako zvláštne postavenie nožičiek, prstov na rukách, sťažené zohýbanie kolien počas prebaľovania,
asymetrické používanie končatín (dieťatko preferuje len jednu stranu svojho tela, za hračkou sa naťahuje výlučne jednou ručičkou a pod.), pretrvávajúci úklon hlavičky do jednej strany alebo jej neprirodzené zakláňanie, chabosť končatín (dieťatko neprirodzene vytáča rúčky, má akoby gumené ochabnuté svaly, je extrémne pokojné, veľmi dlho prespí, nebudí sa na papanie, tzv. „dobré dieťa“), stuhnutosť končatín (dieťatko má rúčky zovreté v päsť, jeho končatiny sa trhavo pohybujú, je nepokojné, takmer neustále plače a často je to plač bez sĺz sprevádzaný trasom končatín), dieťatko má zležané záhlavie, sploštenú hlavičku na jednej strane, zležanú alebo naopak odstávajúcu ušnicu, asymetria na tvári (dieťatko má asymetrický úsmev – pusinka sa mu pri úsmeve kriví do jednej strany, príp. samotná tvárička je asymetrická a dieťatko má jedno líce bacuľatejšie ako druhé, jedna očná štrbina je väčšia ako druhá a pod.), oneskorenie jednotlivých pohybových prejavov u dieťatka, zvláštne zvukové prejavy pri dýchaní dieťatka, komplikovaný a namáhavý spôsob prijímania potravy.

„Aj samotné dýchanie a s ním súvisiace zvukové prejavy nám dokážu veľa napovedať a naviesť nás na oneskorený motorický vývoj. Dokonca aj úchop cumlíka dieťatkom má svoju výpovednú hodnotu. Žiadny zvláštny, hoc na prvý pohľad bezvýznamný, prejav netreba podceňovať a je dôležité komplexne sledovať u dieťatka jeho zvukové, hlasové prejavy, jeho motorický prejav, ako i spôsob prijímania potravy – ako dlho sa dieťatko kŕmi, ako pohybuje jazýčkom a pod,“ vysvetľuje MUDr. Marta Hodulová.

Skorá diagnostika a následná rehabilitácia ukazujú už po prvých hodinách cvičenia výrazné výsledky, ktoré ak rodičia praktizujú aj doma, majú pozitívny vplyv na kvalitnejší a zdravší vývoj bábätka.

TS Adeli Medical Center

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972