Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela bola od 1. septembra zaradená ministerstvom školstva do siete škôl. Je súčasťou Cirkevnej spojenej školy Piešťany a má kapacitu 60 detí. Momentálne sa riešia posledné personálne záležitosti a úpravy prostredia, aby mohla byť materská škola deťom k dispozícii v najbližších dňoch.

Podľa vyjadrenia riaditeľa Cirkevnej spojenej školy Piešťany Jána Moronga je nová materská škola po kolaudácii a zaradená do siete škôl. Momentálne sa doriešujú posledné personálne otázky, tak aby mohla byť materská škola otvorená budúci týždeň. Zároveň dobiehajú posledné dolaďovania detailov a úpravy okolia materskej školy. O presnom termíne bude rodičov prijatých detí informovať vedenie školy.

Nová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavskej arcidiecézy má momentálne kapacitu naplnenú na viac ako polovicu, takže ešte sú voľné miesta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte Cirkevnej spojenej školy na Štefánikovej 119 v Piešťanoch. Tlačivo na prihlásenie si môžu stiahnuť zo stránky školy. 

Rekonštrukcia objektu materskej školy, kde predtým sídlil prvý stupeň Cirkevnej základnej školy sv. Márie Goretti bola hradená vo veľkej miere z eurofondov. Arcidiecéza na ňu získala príspevok  381 648,87 eur. Celkové oprávnené náklady projektu boli cez 400-tisíc eur. Zriaďovateľ však musel realizáciu dofinancovať aj ďalšími prostriedkami na vybavenie materskej školy, ktoré nemohli byť súčasťou projektu.

Text a foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972