Podľa výsledkov dnešnej celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vyplýva, že nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo 20,60 % áut. V Piešťanoch prebiehala táto akcia na Hlbokej ulici, kde dnes od 10,00 do 12-tej hodiny na priechode pre chodcov nezastavilo celkom 21 vodičov z celkového poštu 266.

den-bielej-palice

 

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Košickom kraji (43,95 %) a najzodpovednejší vodiči sú v Trenčianskom kraji (12,90 %). Akciu v tomto roku ovplyvnili poveternostné podmienky – na 7 plánovaných priechodoch sa neuskutočnila práve pre nepriazeň počasia. Celkovo sa akcia uskutočnila na 53 priechodoch pre chodcov v 46 mestách.

 

Kraj Počet áut* Autá zastavili** Autá nezastavili***
Banskobystrický 860 701 159
Bratislavský 1172 916 256
Košický 298 167 131
Nitriansky 1029 844 185
Prešovský 709 542 167
Trenčiansky 527 459 68
Trnavský 1309 1014 295
Žilinský 1083 904 179
Suma 6987 5547 1440

 

* vyjadruje celkový počet áut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách

** vyjadruje počet áut, ktoré zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách

*** vyjadruje počet áut, ktoré nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách.

Trnavský kraj

Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trnava      
Zelenečská 107 121 228
Špačinská 48 79 127
Hlohovec 10 80 90
Dunajská Streda 20 52 72
Piešťany 21 245 266
Sereď 26 128 154
Senica 11 84 95
Skalica 52 225 277

i_3435065

Vyhodnotenie krajov

Kraj Autá, ktoré nezastavili v %
Banskobystrický 18,48
Bratislavský 21,84
Košický 43,95
Nitriansky 17,97
Prešovský 23,55
Trenčiansky 12,90
Trnavský 22,53
Žilinský 16,52
Celkom 20,60 %

Z uvedeného vyplýva, že v daný deň, v daných mestách, na daných priechodoch pre chodcov a vo vybranom dvojhodinovom intervale nezastavilo nevidiacim chodcom 20,60 % áut.

Akcia sa uskutočnila v 46 mestách na 53 priechodoch pre chodcov. Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Košickom kraji a najzodpovednejší vodiči sú v Trenčianskom kraji.

V roku 2014 sa akcia uskutočnila v 49 mestách a na 65 priechodoch pre chodcov. Nevidiacemu chodcovi s bielou palicou vtedy nezastavilo 14,71 % vodičov.

Tlačová správa Ivana Potočňáková UNSS

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972