V stredu 20.  mája  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby sprístupní svoje priestory širokej verejnosti akciou „Deň fascinácie rastlinami“, ktorá sa koná v rámci celej Slovenskej republiky. Deň fascinácie rastlinami je medzinárodný projekt pod zastrešením európskej organizácie EPSO, ktorý sa koná od roku 2012. Cieľom projektu je priblížiť fascinujúci svet rastlín, ich význam, možnosti využitia a taktiež dôležitosť výskumu a objavovania ešte nepoznaného v rastlinnej ríši.

DFR 2015Pri slávnostnom otvorení 20. mája 2015 o 9:00 hod. bude vysadený ovocný stromček mišpule obyčajnej (Mespilus germanica L.). Tento druh patrí medzi rastliny z pomysleného „národného pokladu ovocných druhov“, ktoré sa v minulosti tradične pestovali a bežne využívali v slovenských domácnostiach.

V priestoroch výskumného ústavu budú do 16:00 hod. pripravené rôzne formy ukážok tradičných aj netradičných poľnohospodárskych rastlín. Návštevníci si budú môcť pozrieť výsledky zložitých pokusov, ako sú napríklad analýzy DNA rastlín. No budú si môcť aj sami vyskúšať niektoré jednoduché pokusy s rôznymi extraktmi z rastlín. Každého určite zaujme, ako je možné pestovať rastliny v skúmavkách. Časť expozície je venovaná chorobám na rastlinách. Spolu s ukážkami chorých rastlín budú pripravené aj vzorky pôvodcov týchto chorôb, ktorých bude možné pozorovať pod mikroskopom a pre tých, ktorých táto téma zaujme, bude pripravená jednoduchá hra.

Pri prehliadke Génovej banky Slovenskej republiky bude vystavená rozsiahla kolekcia vzoriek semien rastlín a súčasne bude premietaný film o genetických zdrojoch rastlín. Súčasťou stanovišťa je aj prezentácia kolekcie liečivých rastlín prevažne slovenských druhov. Niektorým významným poľnohospodárskym plodinám ako sú mak, pšenica špaldová, a konopa siata, sú venované samostatné stanovištia. Bude prezentovaný význam používania týchto plodín najmä z hľadiska zdraviu-prospešným látok a budú pripravené rôzne ochutnávky.

Nakoľko organizácia OSN vyhlásila rok 2015 za Medzinárodný rok pôd (International Year of Soils), nemalý priestor bude venovaná tejto oblasti. Ako vyzerá pôda v hĺbke viac ako 1 meter si budú môcť návštevníci pozrieť vo vykopanej pôdnej sonde. Oboznámia sa s rôznymi vlastnosťami pôdy, ako možno využiť lyzimeter – špeciálne vedecké zariadenie na meranie a sledovanie vlastností pôdy.

Akým spôsobom možno ochraňovať pôdu, v ktorej pestujeme plodiny, sa návštevníci dozvedia pri vzhliadnutí demonštračných parceliek s pôdoochrannými opatreniami a so zeleným hnojením. Návštevníci sa dozvedia tiež zaujímavé a užitočné informácie o burinách, ktoré nemusia byť burinami. K dispozícii budú aj políčka s energetickými rastlinami, ako sú sida obojpohlavná, ozdobnica čínska a iné druhy. Na konci prehliadky určite každý návštevník ocení možnosť ochutnať netradičné pagáčiky.

TS

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972