V Piešťanoch dnes štartujú ľudové misie

V Piešťanoch dnes štartujú ľudové misie

20. mája 2018 Off Od PNky.sk

V kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch dnes začali ľudové misie, ktoré vedú bratia Kapucíni. Od 20. mája do 27. mája je pripravený bohatý program. Téma dnešného dňa je Boh ťa miluje, ďalej sa bude hovoriť o hriechu, viere, spáse a záverečný deň o raste a premene v Kristovi.

Omše s misijnými kázňami boli dnes v Kostole sv. Cyrila a Metoda dopoludnia a v rovnakom duchu bude aj omša o 18.00 h. Bratia Kapucíni kázali dnes aj v kaplnke Božského Srdca Ježišovho i pri omši na sídlisku A. Trajan.  Popoludní je na programe o 15:30 h katechéza pre ženy a o 16.30 h katechéza pre mužov.

Ďalší program:

21. máj 2018 – pondelok
téma: HRIECH

dopoludnia návšteva školy
10.00 sv. omša s misijnou kázňou
16.00 stretnutie s deťmi do 11 r. vo far. kostole
18.00 sv. omša s misijnou kázňou
19.30 stretnutie s animátormi a aktív. laikmi

22. máj 2018 – utorok
téma: SPÁSA V JEŽIŠOVI KRISTOVI

dopoludnia návšteva školy
9.30 – 11.00 sviatosť zmierenia
10.00 sv. omša s misijnou kázňou
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou
19.30 film Ježiš (cca 2 hod.)

23. máj 2018 – streda
téma: VIERA A OBRÁTENIE

dopoludnia návšteva školy
9.30 – 11.00 sviatosť zmierenia
10.00 sv. omša s misijnou kázňou
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou

24. máj 2018 – štvrtok
téma: JEŽIŠ JE PÁN

dopoludnia návšteva školy
9.30 – 11.00 sviatosť zmierenia
10.00 sv. omša s misijnou kázňou
+ pomazanie chorých
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou + adorácia

25. máj 2018 – piatok
téma: DUCH SVÄTÝ

dopoludnia návšteva školy, chorých po domoch
10.00 sv. omša s misijnou kázňou
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou
19.30 stretnutie s mladými v kostole

26. máj 2018 – sobota
téma: CIRKEV – SPOLOČENSTVO

18.00 sv. omša s obnovou manželských sľubov
19.30 KONCERT
hudobnej skupiny KAPUCÍNI

 

27. máj 2018 – nedeľa
téma: RAST A PREMENA V KRISTOVI

7.30 sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
sv. Cyrila a Metoda
9.00 sv. omša s misijnou kázňou – kúpeľná
kaplnka BSJ, Banka, Kocurice
10.30 sv. omša s misijnou kázňou – sídlisko A.
Trajana (kaplnka ZŠ)
10.30 sv. omša s misijnou kázňou
+ požehnanie misijného kríža

-inf- Foto: -eb, th-