Zástupcovia Mesta Piešťany a Ekonomickej univerzity v Bratislave podpísali memorandum, ktorého cieľom je aj spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania.

Mesto Piešťany otvorí Univerzitu tretieho veku so skupinou seniorov v akademickom roku 2020/2021 slávnostnou imatrikuláciou. K ukončeniu každého študijného odboru patrí slávnostná promócia s odovzdávaním osvedčení absolventom.

O vytvorenie študijnej skupiny sa v Piešťanoch pričinila Jarmila Staneková, výkonná riaditeľka občianskeho združenia AkSen – aktívny senior, na pôde ktorého bude štúdium prebiehať.

Memorandum o spolupráci hovorí o poskytovaní vzájomnej pomoci „orientovanej do záujmových oblastí pôsobnosti strán memoranda za účelom kvalifikovaného, efektívneho a pružného vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločenského záujmu.“

O podpise memoranda primátorom Petrom Jančovičom a rektorom Ferdinandom Daňom dnes informovala piešťanská radnica.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972