V Piešťanoch bude špeciálna materská škola

V Piešťanoch bude špeciálna materská škola

26. júna 2018 Off Od PNky.sk

Špeciálna materská školu s prvkami Montessori bude v Piešťanoch otvorená od 1. septembra tohto roku. Otvorí ju Spojená škola, pričom je určená pre deti predškolského veku so zdravotným znevýhodnením. Prihlášky je možné vyzdvihnúť si osobne do 29. júna, pričom zostávajú už len dve voľné miesta.

Špeciálnu materskú školu môžu navštevovať deti so zmyslovým postihnutím – zrakovým, sluchovým, rečovým,  deti s telesným postihnutím a deti s mentálnym postihnutím (Downov syndróm, DMO…). Rovnako je určená pre deti s  poruchou autistického spektra a deti s poruchou pozornosti a aktivity. Motto tejto materskej školy je „Pomôž mi, aby som to urobil sám“.

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v budove školy na Žilinskej 51 do 29.6.2018, informácie telefonicky na 0907 200 862 .

Na zápis si treba priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa,
doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení a odporúčanie centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie.

-red- Foto: Spojená škola