Piešťanský park je veľkým lákadlom. Jeho farebná jesenná krása láka k prechádzke. Po upršaných dňoch dnes vykuklo slnko, avšak zážitok, ktorý mala naša čitateľka, i niekoľko ďalších ľudí, okolo poludnia bol skôr desivý. V ich tesnej blízkosti spadol krížom cez chodník mohutný strom aj bez toho, že by bol extrémny vietor.

„Bolo to dosť nebezpečné. Rozprávali sme sa kúsok od neho. Zostala som úplne udivená, bolo to úplne bez varovania. Sekunda, trochu praskania dreva a bol dole. To fakt zamrazí,“ popisuje situáciu čitateľka. Našťastie sa nikomu nič nestalo, ale tento pád je výstrahou. V predošlých rokoch padlo v parku niekoľko stromov, avšak vždy to bolo pri silnom vetre a vyslovene kalamitných situáciach. 

Po tejto udalosti sa znovu vynára potreba obnovy stromov v Mestskom parku. Niektoré jednoducho dožívajú a je nutné ich nahradiť. Mesto Piešťany má spracovaný projekt Rekonštrukcie Mestského parku v Piešťanoch, ktorý realizoval tím okolo krajinnej architektky Evy Teplickej ako víťaz architektonickej súťaže z roku 2012. Podľa neho sa vrámci rekonštrukcie malo v priebehu piatich až desiatich rokov vyrúbať približne tristo stromov z tisícpäťsto, ktoré v parku rastú.

V zime 2014/2015 mali byť vyrúbané približne dve desiatky stromov, avšak výrub zastavil plošný zákaz, ktorý vydal primátor Miloš Tamajka po nástupe do funkcie. Podľa neho mali byť stromy v parku vyrúbané z viacerých dôvodov. „Jedným z nich je ich nevyhovujúci zdravotný stav. Toto tvrdenie sa však opiera o posudok z roku 2011, ku ktorému mám nedôveru. Stav drevín v mestskom parku si preto dám posúdiť nestrannými odborníkmi. Až potom dám povolenie na výrub chorých stromov – len takých, ktoré môžu napríklad v prípade búrky spôsobiť škody,“ vysvetlil svoj postoj vo februári 2015 primátor Tamajka. Tím navrhujúci rekonštrukciu parku v celkovej hodnote cez 4 milióny eur sa snažil s primátorom rokovať a vysvetliť dôvody na výruby. Po tomto stretnutí primátor povedal: „Najviac ma zarazilo to, že projekt ráta s výrubom z kompozičných dôvodov. Máme unikátny park, oázu zelene v centre mesta, ktorá je vyhľadávaná najmä pre svoj tieň a pre majestátnosť stromov a niekto rozhodne, že niektoré stromy sa mu nepáčia. Že už nezapadajú, lebo netvoria aleju, to sa mi zdá scestné. Realizáciu projektu v tomto znení nepodporím.“

Dôvody a potrebu zásahov do parku vysvetlila aj architektka Eva Teplická, ktorá projekt zastrešovala: „Pánovi primátorovi sme popísali ideový zámer a nosnú myšlienku víťazného návrhu, ktorou je oživenie hlavnej promenády. Zdôraznili sme dôležitosť architektonickej kompozície v parkových objektoch, ktorej prítomnosť odlišuje park od prírodného lesa. Ohľadom pozastavenia výrubov sme vyjadrili názor, že obnova parku nie je možná bez zásahov do stromovej vegetácie. Okrem výrubov stromov z hľadiska zdravotného sú nevyhnutné aj výruby drevín z koncepčného hľadiska – t.j. nefunkčné výsadby prerastených výplňových drevín, zvyšky rozpadnutej aleje, neuvážené výsadby a absencia prebierok minulých rokov, rekonštrukcia športovísk so zázemím.“

Mesto Piešťany v tomto roku investovalo cez 20-tisíc eur do ošetrenia stromov arboristami, mimo klasickej údržby Službami mesta Piešťany. Orezané boli lipy pri evanjelickom kostole a topoľová alej na okraji parku. Odborníci však upozorňujú na nutnosť riešiť stav viacerých drevín radikálnejšie ako len orezom. 

K tejto téme pripravujeme ďalší materiál s vyjadreniami kompetentných.

-th- Foto: -ls-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972