V Mestskom parku pribudlo sedem búdok určených na hniezdenie vtáctva. Mikroprojekt Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj nadväzuje na prácu piešťanského ornitológa Viliama Kubána a je pilotným.

V parku ubúda starých bútľavých stromov, ktoré musia byť priebežne odstraňované kvôli bezpečnosti. Niektorým druhom vtákov však tieto bútľaviny chýbajú, nahradiť ich môžu búdky.

„Nadväzujeme na tradíciu osádzania vtáčích búdok, ktorú pred viac ako 35 rokmi iniciovali piešťanskí ornitológovia pod vedením Viliama Kubána. S podporou Služieb mesta Piešťany sme osadili prvých sedem búdok, ktoré dodala naša nezisková organizácia,“ hovorí Dušan Knap z Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj.
Búdky majú životnosť asi päť rokov. Z tých, ktoré inštaloval ešte Viliam Kubán, ich už v parku veľa nezostalo.

„Je to náhrada pre hniezdiče, ktoré preferujú bútľaviny, pretože takých stromov v parku ubúda,“ hovorí ornitológ Štefan Šiška. Podľa jeho slov bolo pred tridsiatimi rokmi osadených vyše sto búdok, väčšina z nich je však už zničená.  Mikroprojekt Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj by mal v nasledujúcich rokoch pokračovať aj vďaka ústretovosti Služieb mesta Piešťany, ktoré pomáhali búdky inštalovať.

TS/red Foto: -mp-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972