V uplynulých týždňoch padlo k zemi hneď niekoľko stromov, ľudia sa pýtajú: Prečo? Kompetentní ich považovali za nebezpečné.

MP 02-20-14 106513

O výrub viacerých stromov a kríkov v mestskom parku požiadali Služby mesta Piešťany. Informovala o tom hovorkyňa radnice Barbora Piovarčiová. O výrube rozhoduje referát životného prostredia, ale keďže mestský park je národnou kultúrnou pamiatkou, bol potrebný aj súhlas pamiatkárov.

Úradníci schválili odstránenie topoľa čierneho s obvodom kmeňa 380 cm, troch javorov mliečnych (obvod 200, 280 a 247 cm) a dvoch líp malolistých (290 a 330 cm). Okrem nich má byť spílená aj tuja západná (82 cm) a päť tisov čiernych.

Tieto stromy boli v dendrologickom posudku vyhodnotené ako potenciálne ohrozujúce. Podľa odborníkov mali v prevažnej väčšine prípadov ohrozenú statiku, buď vplyvom rozpadajúceho sa tlakového vetvenia alebo hnilobných dutín v kmeni a korune. Zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Trnave po obhliadke súhlasili s ich odstránením.

Výrub môže prebiehať iba počas obdobia vegetačného pokoja, ktoré končí 31. marca. Počas najbližších rokov však majú byť odstránené aj ďalšie dreviny a to na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali krajinní architekti z ateliéru 4D vo Vrbovom. Plánovaná je aj náhradná výsadba.

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972