Vedenie Mesta Piešťany chystá na novembrové rokovanie zastupiteľstva zmeny v rozpočte. Jednou z nich je aj investícia do vybudovania kotolne a ústredného kúrenia v novootvorenom Zbernom dvore. Predpoklad je, že by mala stáť do 50-tisíc eur. V rámci nedávno skončenej rekonštrukcie, ktorá bola financovaná z eurofondov, sa totiž kúrenie riešilo len elektrickými ohrievačmi. 

Na vybudovanie kotolne a ústredného kúrenia v administratívnej budove na Zbernom dvore navrhuje samospráva vyčleniť 47 380 eur. Predmetom investície má byť spracovanie projektovej dokumentácie a tiež dodávka a montáž plynovej kotolne pre vykurovanie  objektu a dodávka technológie rozvodov a vykurovacích telies. 

Zberný dvor bol otvorený začiatkom októbra a budova pred tým prešla čiastočnou rekonštrukciou, keď sa obnovovala jej zadná časť a fasáda celého objektu. Projekt vybudovania Zberného dvora v bývalom areáli Zväzarmu odštartoval ešte primátor Miloš Tamajka. Dodávateľom projektovej dokumentácie bola spoločnosť Hydrocoop z Bratislavy. Za projekt zberného dvora zinkasovala 5961 eur a za výkon  autorského dozoru a koordináciu dokumentácie ďalších 3240 eur.

V technickej správe projektu zverejneného v rámci súťaže o dodávateľa realizácie sú popísané búracie práce v pôvodnej kotolni, ale projekt sa novým vykurovaním vôbec nezaoberá. Kúrenie v kanceláriách a šatniach je riešené iba elektrickými ohrievačmi. Prečo sa bývalé vedenie rozhodlo k takémuto zabezpečeniu vykurovania, nie je jasné.

Realizátorom výstavby Zberného dvora bola spoločnosť EURO-ŠTUKONZ a.s. Za výstavbu zinkasovala približne milión eur. Zmluva medzi Mestom Piešťany a stavebnou firmou by mala obsahovať aj  rozpočet, respektíve  výkaz výmer, kde by sa dalo overiť koľko stáli osadené elektrické radiátory. Táto príloha však zverejnená nie je. 

Text a foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972