Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  začali s dezinfekciou verejných priestorov ako jedno z opatrení, ktoré má zabrániť šíreniu koronavírusu. Občanov vyzývajú aby zvýšili svoju pozornosť.

Pracovníci TSM budú postupne dezinfikujú lávku pre peších ( nadchod ) podchod, kontajnerové stanovištia, mestský mobiliár, autobusové zastávky a zábradlia.

V utorok 7. apríla majú na pláne dezinfekciu mestského mobiliáru v Hurbanových sadoch, v parku D. Š. Zámotského a priestoru pred Mestským kultúrnych strediskom.

Dezinfekčný prostriedok, ktorý používajú je baktericídny, virucídny, mykobakteriálny, tuberkulocídny, fungicídny a soricídny.

-red- Zdroj a foto: FB TSM Nové Mesto nad Váhom

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972