V nedeľu 25. októbra si o tretej hodine ráno posunieme hodinky na druhú. V tento deň sa končí letný čas. Pospíme si tak o hodinu dlhšie.

Podľa rozhodnutia europarlamentu by k zmene času malo dôjsť naposledy v roku 2021. Stále však nie je jasné či sa bude používať zimný alebo letný čas.

Ak by sa štáty Európskej únie dohodli na používaní letného času, k zmene na hodinkách by došlo naposledy 28. marca 2021. Ak by sa používal zimný, tak by k poslednej zmene došlo 31. októbra 2021. Striedanie zimného a letného času však zatiaľ nie je definitívne zrušené.

-inf-

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972