V mestských jasliach sa vyskytlo infekčné ochorenie

V mestských jasliach sa vyskytlo infekčné ochorenie

14. októbra 2020 Off Od PNKYSK

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov zostáva v prevádzke. Personál vykonal všetky opatrenia na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia.

„Mesto Piešťany ako zriaďovateľ zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s poľutovaním oznamuje, že jednému dieťaťu, ktoré navštevuje zariadenie, bolo diagnostikované infekčné kožné ochorenie,“ uvádza radnica na svojej web stránke.

V súčasnosti sú rodičia ostatných detí informovaní o tejto skutočnosti. Sú oboznámení, aby sledovali zmeny na koži u detí, príp. zmeny správania (škriabanie). V prípade zmien majú kontaktovať kožného lekára.

Personál zariadenia vykonal všetky opatrenia na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia podľa pokynov odborného lekára. V súčasnosti zostáva zariadenie naďalej v prevádzke.

Zdroj: piestany.sk