Cudzinecká polícia v spolupráci s úradom práce, inšpektorátom práce a finančnou správou vykonala pred pár dňami kontrolu cudzincov pracujúcich vo firme v Maduniciach. Výsledkom je sedemnásť vyhostení so zákazom vstupu do Európskej únie na jeden rok.

„Kontrolovaných bolo 16 štátnych príslušníkov Ukrajiny a jeden štátny príslušník Gruzínska. Preverovaním bolo zistené, že menovaní vykonávali pracovnú činnosť bez príslušných oprávnení a udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania a v jednom prípade bol zistený neoprávnený pobyt,“ informovala polícia vo svojej správe.

Všetkým predvedeným cudzincom bolo vydané rozhodnutia o administratívnom vyhostení s uloženým zákazom vstupu na územie Slovenskej republiky a členských štátov EÚ na dobu jedného roka a bola im určená 15 dňová lehota na vycestovanie.

Pri výkone akcie bolo zistených 15 porušení povinností cudzinca, za ktoré bola uložená pokuta v celkovej výške 540 €.

 

Zdroj a foto: Polícia SR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972