Connect with us

Aktuality

V Jihlave aj o Piešťanoch – report z konferencie o cestovnom ruchu

Published

on

Medzinárodnej konferencie o cestovnom ruchu v Jihlave sa koncom februára sa so svojím príspevkom zúčastnili tiež dvaja zástupcovia nášho regiónu – poslanec Peter Tremboš s manželkou Miroslavou, ktorá pôsobí na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Poslanec vyzýval k účasti aj zástupcov Mesta a Rezortu Piešťany, nakoniec sa k nim však nikto nepripojil. Miroslava Trembošová z podujatia spracovala aj skrátené zhodnotenie, ktoré vám dnes predstavujeme. Príspevkov na tému cestovného ruchu od manželov Trembošovcov prinesieme viacero, ak vás táto téma zaujíma, sledujte portál PNky.

800px-Jihlava_CZ_main_square_PICT2911

V Jihlave aj o Piešťanoch, alebo stručný report z vedeckého podujatia v nie tak vzdialenej Jihlave

V dňoch 25. a 26. februára sa v centre Českomoravskej vysočiny, v Jihlave, uskutočnila v poradí 10. medzinárodná konferencia o problematike cestovného ruchu. Túto akciu zorganizovala Katedra cestovného ruchu Jihlavskej Vysokej školy polytechnickej v spolupráci s oblastnou organizáciou Vysočina Tourism. Podobne ako minulý, aj tento rok sme sa aktívne zúčastnili tejto vydarenej akcie, a tak máme možnosť čitateľom poskytnúť informácie z prvej ruky.

Odborným garantom konferencie bol významný český geograf, vysokoškolský učiteľ, vedec a aj cestovateľ, profesor Petr Chalupa, ktorého máme tú česť už dlhšie osobne poznať. Vo vedeckom výbore konferencie boli zastúpené viaceré, najmä univerzitné pracoviská zaoberajúce sa problematikou cestovného ruchu. Samozrejme nielen z Čiech a Slovenska, ale aj z ďalších stredoeurópskych krajín – Poľska, Maďarska, Litvy, Rakúska a aj z Ukrajinského Užhorodu. Tieto krajiny nespája len zemepisná poloha, ale do veľkej miery aj spoločná história a spoločné záujmy – najmä potreba rozvíjať cestovný ruch, ktorý je chápaný ako významný rozvojový faktor.

Jihlava_pozvanka (1)-page-001Programu konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 špecialistov z rôznych oblastí súvisiacich s cestovným ruchom, predstaviteľov samospráv a podnikateľských subjektov. Prvý deň stretnutia bol venovaný odborným prednáškam. Na úvodnom plenárnom zasadaní odznelo niekoľko príspevkov tematicky zameraných na vývoj a perspektívy cestovného ruchu vo svete, nové trendy, ktoré sa začínajú uplatňovať v tejto oblasti, na hodnotenie vplyvu technológií, existujúce prekážky i koncepcie podpory cestovného ruchu.

Následne, až do večerných hodín nasledovali prednášky v štyroch samostatných, paralelne zorganizovaných sekciách. Prvá sekcia bola zameraná na regionálny rozvoj a cestovný ruch, náplňou druhej bol marketing a ekonomika cestovného ruchu, tretia sekcia mala v centre pozornosti podnikanie v cestovnom ruchu a v štvrtej bol vytvorený priestor pre prezentáciu doktorandom a mladým výskumníkom.

Takéto členenie bolo, vzhľadom na vysoký počet účastníkov a obmedzený čas konania konferencie, nevyhnutné. Preto sme sa nemohli zúčastniť prezentácií všetkých príspevkov. Časť z nich bude po úspešnej recenzii publikovaná. Tie najhodnotnejšie budú zverejnené v zborníku z konferencie, ktorý bude predložený k indexácii v Thomson Reuters Conference Proceedings database. Zvyšné by mali byť uverejnené v elektronickom časopise Studia Turistica.

Z bohatej ponuky prezentácií, ktoré na konferencii odzneli, nás zaujali najmä tie, ktoré sa venovali súčasným trendom v rozvoji cestovného ruchu a jeho vzťahu k rozvoju destinácie. Z tohto aspektu bol zaujímavý napríklad príspevok, ktorý predniesol profesor Michael Mair z Viedenskej Fachhochshule für Management s názvom What is tourism? Prezentoval v ňom zmeny, ktoré za posledné storočie ovplyvnili charakter cestovného ruchu a načrtol aj perspektívy jeho ďalšieho vývoja. Zaujal nás aj príspevok Jána Kameníčka, riaditeľa spoločnosti TravelCLICK o nových informačných technológiách a ich vplyve na cestovný ruch ako aj Jiřího Dušeka  z Vysokej školy európskych a regionálnych štúdií v Českých Budějoviciach na tému Lázeňství jako faktor regionálního rozvoje.

thermia

Podobnej problematike sme sa venovali aj v našom príspevku, ktorý odznel v poobedňajšej časti prvého dňa konferencie. Jeho ústrednou témou je vzťah medzi cestovným ruchom a rozvojom mesta Piešťany. V prvej časti sa venujeme teoretickým východiskám a metodike riešenia tejto problematiky. V jadre práce uvádzame históriu kúpeľníctva v Piešťanoch a vývoj návštevnosti, ktorý má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Následne sa venujeme negatívnym následkom tohto vývoja. Prejavujú sa v stagnácii rozvoja maloobchodnej siete, v poklese zamestnanosti, zvýšenej dochádzke za zamestnaním a aj poklesom počtu obyvateľov mesta. Domnievame sa, že práve nedostatočné pochopenie a využívanie nových trendov, ktoré formujú dopyt v súčasnom cestovnom ruchu je jednou z najvýznamnejších príčin tohto stavu. Bolo by naivné očakávať, že k jeho zlepšeniu dôjde len čiastkovými opatreniami „Ad hoc“, bez snahy o komplexné riešenie tejto problematiky. Tejto téme sa budeme venovať i naďalej a výsledky postupne sprístupňovať čitateľom.

Druhý deň programu konferencie bol vyhradený na exkurziu po historickom centre mesta Jihlava, ktoré bolo v minulosti významným banským mestom s ťažbou striebra. Nachádza sa tu viacero hodnotných ranogotických a renesančných stavebných pamiatok. Navštevované je aj Jihlavské podzemie, ktoré predstavuje labyrint chodieb budovaných v niekoľkých poschodiach v celkovej dĺžke až 25 km. Tento prvok nám síce v Piešťanoch chýba, napriek tomu si ale vieme predstaviť, že by sa podobná akcia mohla uskutočniť aj v našom meste, ktoré na to má temer ideálne predpoklady.

Účasť na tejto konferencii bola jednoznačne prínosom pre rozvoj poznania v oblasti cestovného ruchu a je škoda, že sa jej nezúčastnili aj ďalší odborníci z Piešťan. Vedenie mesta, všetci poslanci ako aj predstavitelia oblastnej organizácie cestovného ruchu – Rezort Piešťany boli včas informovaní. O pár týždňov sa podobné podujatie uskutoční v meste Tábor, ústrednou témou bude kúpeľný cestovný ruch, snáď nás tam z Piešťan bude viac…

Miroslava Trembošová

Autorka vyštudovala geografiu, venuje sa problematike maloobchodu, cestovnému ruchu, marketingu a manažmentu územia, pracuje na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a býva v Piešťanoch.

Ilustr. foto: wikipedia, archív PNky

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články