Horúce počasie, ktoré priniesli posledné dni, dáva zabrať nielen ľuďom, ale domácim zvieratám. Je dôležité, aby neboli uviazané na reťazi a zavreté vo voliérach na slnku, pretože nemajú úniku a naopak je dôležité, aby mali zabezpečený celodenný tieň i dostatok vody. V prípade, ak vidíte trápiace sa zviera, je dôležité v nevyhnutnom prípade volať políciu, pretože prehriatie, dehydratácia a smrť im hrozí už po 15- tich minútach. 

Možno rozbiť okno auta, keď v ňom trpí zviera?

Život zvieraťa je možné zachrániť rozbitím okna na aute, alebo prekonaním inej prekážky aj bez uhrádzania škody a na toto konanie je oprávnená aj iná osoba, nie len príslušník Policajného zboru. Občiansky zákonník to umožňuje vďaka ustanoveniam paragrafu 415 a nasledujúcich paragrafov, pod súhrnným názvom Predchádzanie hroziacim škodám.

Ustanovenie § 418 odsek 1 Občianskeho zákonníka hovorí: „Kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal, nie je za ňu zodpovedný okrem, ak toto nebezpečenstvo za daných okolností bolo možné odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil“.

-lt/Zdroj a foto: Sloboda zvierat-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972